Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Ugdome kitaip“ Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“

Spalio 30 d. Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ įvyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Ugdome kitaip“. Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų mokytojus bendradarbiauti, diskutuoti aktualiomis temomis, dalytis kolegialiąja pedagogine patirtimi  apie ugdymą kitaip – netradiciniais ugdymo metodais ir formomis.

Vaikas ugdomas tik darželyje, panašus į vandenį, laikomą ąsotyje, toks įrėmintas… Vaikas už darželio ribų – kaip vanduo, krentantis lietumi: jis įsiskverbia visur, viską pamato, įsigeria. Paskui vėl garuoja, vėl virsta potyrių debesimi… Ar verta debesis uždaryti ąsočiuose..?

Nuolat vykstanti kaita visose gyvenimo srityse lemia ir edukacinių vyksmų pokyčius švietimo srityse. Keičiasi požiūris ir į patį ugdytinį. Tinkamai suorganizuotas edukacinis užsiėmimas netradicinėse erdvėse, ugdymas kitaip turi reikšmės ugdytinių rezultatams. Jie būna labiau motyvuoti, praktiškai pamato ir neretai išbando tai, kas grupėje būtų neįmanoma.

Konferencijos metu išklausėme 23 žodinius pranešimus apie ugdymo metodų ir formų įvairovę ugdant netradiciškai, eksperimentų ir tyrinėjimų galimybes bei įvairovę ugdomajame procese, patyriminio ugdymo reikšmę, „ugdymą be sienų“ ir dar daug kitų. Taip pat išklausėme Klaipėdos valstybinės kolegijos verslo fakulteto pedagogikos katedros lektorių J. Klizaitės, A. Valaitienės, A. Varneckienės, R. Ežerskienės, R. Tamašauskienės bei doc. dr. G. Slušnienės pranešimus apie vaikų emocinio intelekto svarbą, pedagoginį tėvų, mokytojų švietimą ugdant specialiųjų poreikių vaikus, mokytojo kūrybiškumo galimybes. Sulaukėme ir 10 originalių stendinių pranešimų apie ugdymą netradicinėse erdvėse, projektinę veiklą, ugdymą kitaip- netradiciškai.

Renginio pabaigoje, Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Irena Ivanauskienė pasidžiaugė konferencijos dalyvių gausa, palinkėjo mokytojoms energijos ir kūrybingumo toliau dirbant šį sunkų darbą su vaikais.

Aistė Jonušienė,
Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Vitalija Martišienė,
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja