+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Kolegialiosios patirties mainai su Telšių rajono mokytojais

Spalio 30 d. dailės ir technologijų mokytojai išvyko į Telšius. Išvykos tikslas – tarpdalykiniai kolegialiosios patirties mainai su Telšių rajono dailės ir technologijų mokytojais. Aplankėme Telšių dailės mokyklą, Dailės akademijos Telšių filialą, svečiavomės Telšių švietimo centre.

Telšių švietimo centre susitikome susitikome su Telšių rajono dailės ir technologijų mokytojais, Telšių rajono metodinio būrelio pirmininke Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos dailės mokytoja metodininke Ligita Kaziukone, kuri pristatė Dailės metodinio būrelio veiklą.

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos technologijų mokytoja Jadvyga Martinkienė pasidalijo kolegialiąja patirtimi apie edukacinę kūrybinę laboratoriją „kvėpti gamtos“. Telšių Germanto progimnazijos technologijų mokytojas metodininkas Audrius Skukauskas pasidalijo gerąja patirtimi apie netradicinę technologijų pamoką-varžytuves „Kalk vinį“.

Lankėmės Telšių dailės mokykloje. Susipažinome su edukacinėmis erdvėmis, dalyvavome praktinėje veikloje „Tapigami: popierinės lipnios juostos ir vaizduotės menas“. Užsiėmimą vedė Telšių dailės mokyklos vyresnioji mokytoja Solveiga Šiškauskienė.

Aplankėme Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetą. Dekanas Ramūnas Banys supažindino su akademijos veikla, lankėmės metalo meno ir juvelyrikos katedroje, mados dizaino, gaminio dizaino katedroje.

Įgytą išvažiuojamosios veiklos patirtį taikysime ugdomojoje veikloje.

Rita Šleinytė,
Technologijų metodinio būrelio pirmininkė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos technologijų vyresnioji mokytoja