Popietė su mokytoja eksperte Violeta Lukočiene

Vakar, gegužės 30 d., ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai buvo pakviesti į popietę su Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja eksperte Violeta Lukočiene. Tai buvo apskritojo stalo diskusijų popietė apie tai, kaip visi drauge ieškome kelių į mokinio sėkmę, kokių sprendimų kiekvienas atrandame ir kaip mums sekasi.

Visiems teko gyvenime pabūti prie tyro šaltinio versmės ir pajausti gaivų vėsos gūsį karštą vasaros dieną. Ir savo veikloje bandome drauge atrasti žinių versmę, idėjas, kaip ieškoti optimaliausio sprendimo,  kelio į geresnes mokinių žinias, patrauklų mokyklos prestižą, konstruktyvų mūsų visų bendradarbiavimą vaiko sėkmės link.

Kalbėjome tema „Mokytojas šiandien ir rytoj“. Kasdienybė ir siekiamybė, kolegialioji patirtis. Daugiausia save, patirtį diskusijos dalyviams dalijo mokytoja Violeta Lukočienė, apskritojo stalo diskusijai pateikusi mintį pasvarstyti, koks yra vidutinis, geras, puikus ir koks yra didis mokytojas.

Aptarėme, koks turėtų būti mūsų nuomone, ateities mokytojas, kaip bendradarbiaujame su tėvais, kaip būtų galima rasti sėkmingesnį ryšį su jais vardan vaiko sėkmės. Daug diskutavome apie hiperakyvių vaikų ugdymą ir galimus sėkmingus situacijų sprendimus, sėkmingiausias veiklos kryptis.

Daugiausia klausėme mokytojos Violetos Lukočienės, bet ir visi drauge dalijomės mintimis ir galimais situacijų sprendimais. Tai ir buvo žinių versmė, kuri apjungė mokytojų mintis ir veiksmus. Visi drauge – mes kumštis, minties ir veiksmo jėga, galinti nuveikti daugiau…

Dėkingi buvome mokytojai Violetai Lukočienei, taip dosniai besidalijusiai kolegialiąja patirtimi. Džiaugėmės jos kūrybiškumu, nuoširdžia veikla, pasišventimu ir meile ugdomiems mokiniams.

ALMA NORKAITIENĖ,
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė