+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Atvira integruota pamoka Rusnės progimnazijos skyriuje

Rusnės progimnazijos skyriuje vyko integruota pasaulio pažinimo ir šokio pamoka „Paukščių karalystė“, kurią vedė mokytojos Nijolė Stankienė ir Dalia Kubilienė.

Pamokos stebėti atvyko Šilutės rajono šokio mokytojų metodinio būrelio narės: Alina Urbonienė, Daiva Preikšienė, Judrė Railienė, Dalia Genčiuvienė, Lina Linkė.  Pamokos tikslas: prisiminti parskrendančius paukščius, juos improvizuojant per judesį atskleisti šokio ir pasaulio pažinimo ugdymo sąsajas teoriniame ir praktiniame lygmenyse. Buvo iškelti ir pristatyti mokymosi uždaviniai, pagal kuriuos mokiniai dirbo grupelėmis, improvizavo pagal duotas užduotis, rėmėsi savo patirtimi, įsiminė reikiamą informaciją, išplėtė ir pagilino savo žinias ir gebėjimus. Mokomoji veikla pamokoje buvo organizuojama naudojant paskaitos, klausimų, diskusijų, patirtinio ugdymo, grupinio darbo metodus. Pamokos pabaigoje vyko refleksija – savo mokymosi patirties ir rezultatų apmąstymas – vienas svarbiausių mokymosi pažangos veiksnių.

ALINA URBONIENĖ,
Šokio mokytojų metodinio būrelio pirmininkė