Gabių mokinių ugdymo galimybės, mokymasis kitose erdvėse

Birželio 6 d. Šilutės Vydūno gimnazijos ir Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytojų bendruomenių nariai, įgyvendindami ugdymo įstaigų bendradarbiavimo modelį, kartu dalyvavo kvalifikaciniame renginyje, kuriame gilinosi į gabių mokinių ugdymo galimybes ir mokymosi kitose erdvėse klausimus. Edukacinės išvykos metu aplankyta KTU gimnazija ir  Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškėse.

Apsilankymo KTU gimnazijoje metu įstaigos direktorius Tomas Kivaras pristatė gimnazijos veiklą ir veiklos rodiklius, pasidalino KTU gimnazijos patirtimi ugdant gabius mokinius, taip pat supažindino su gimnazijos edukacinėmis erdvėmis. Diskusijose su Tomu Kivaru mokytojai gavo atsakymus į juos dominančius klausimus ir pasisėmė idėjų, kaip dirbti su gabiais mokiniais.

Lietuvos liaudies buities muziejuje mokytojai susipažino su edukacinėmis erdvėmis, vėliau aptarė šių erdvių panaudojimo ugdymo procese galimybes. Dalyvaudami edukacinėje programoje „Bulvinių bandų kepimas ant  kopūstų lapų“ mokytojai praktiškai susipažino su lietuvių buities darbais, žaidimais, dainomis, tradicijomis. Edukacinio užsiėmimo pabaigoje dalyviai aptarė patyriminio mokymo  naudą ir jo plėtojimo galimybes savo praktinėje veikloje.

Šią kvalifikacinį renginį organizavo ir įgyvendino Šilutės Vydūno gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė Tatjana Balvočienė ir Šilutės Vydūno gimnazijos direktorė Marina Stirbienė.

TATJANA BALVOČIENĖ,
Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja ekspertė