Archive for 10 balandžio, 2019

Vėtrungių paroda „Pūsk, vėjeli“

Kviečiame aplankyti spalvingų vėtrungių parodą, visą balandžio mėnesį eksponuojamą Švietimo pagalbos tarnyboje.  Vėtrungių įvairovė ir spalvingumas, kūrybiškas jų kūrimas, siekimas susipažinti su savo krašto istorija įtraukė veiklai dviejų Šilutės lopšelių-darželių „Žvaigždutė“ ir „Pušelė“ bendruomenes. Nuo sausio mėnesio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ vykdomas projektas „Mažais žingsneliais po gimtąjį kraštą“. Pilietiškumo ugdymo projekte dalyvauja ne tik mūsų darželio bendruomenė, […]

Paroda ir apskritojo stalo diskusija – mokinio pažangos tikslais

Vasarį eksponavome Rusnės specialiosios mokyklos vaizdinių mokomųjų priemonių parodą „Mokausi, žaidžiu, tobulėju“.  Stendiniuose pranešimuose Rusnės specialiosios mokyklos auklėtojos dalijosi patirtimi apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, mokomų pagal pritaikytą ar individualizuotą pagrindinio ugdymo programą ugdymo proceso, vertinimo ypatumus. Vasario mėnesį vyko rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų apskritojo stalo diskusija „Individualios pažangos pažinimas, stebėjimas, vertinimas ir skatinimas“, […]