+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Vėtrungių paroda „Pūsk, vėjeli“

Kviečiame aplankyti spalvingų vėtrungių parodą, visą balandžio mėnesį eksponuojamą Švietimo pagalbos tarnyboje.  Vėtrungių įvairovė ir spalvingumas, kūrybiškas jų kūrimas, siekimas susipažinti su savo krašto istorija įtraukė veiklai dviejų Šilutės lopšelių-darželių “Žvaigždutė“ ir „Pušelė“ bendruomenes.

Nuo sausio mėnesio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ vykdomas projektas „Mažais žingsneliais po gimtąjį kraštą“. Pilietiškumo ugdymo projekte dalyvauja ne tik mūsų darželio bendruomenė, bet ir lopšelio-darželio „Pušelė“ vaikai, tėvai, pedagogai. Projekto veikla suteiks vaikams galimybę geriau pažinti savo miestą, Pamario kraštą, jo išskirtinumą, įgyti naujų žinių ir įgūdžių. Abiejų darželių vaikai kartu kurs, gamins įvairius kūrybinius darbelius, lenktyniaus sporto šventėje, mokysis „gaminti“ užgavėnių Morę, lankysis edukacinėse valandėlėse H. Šojaus muziejuje,  minės Lietuvos  žymias datas.  Organizuojant bendrus renginius su lopšelio-darželio „Pušelė“ vaikais, pedagogais stiprinsime draugystę, norą bendrauti, veikti kartu. Džiaugiamės galėdami padovanoti mažą šventę vaikams ir parodyti, kad jie yra svarbūs ir laukiami, kuriant šiltus bendravimo santykius. Tikimės, kad pasibaigus projektui draugausime toliau  ir išsaugosime savo partnerystę.

Projekto organizatoriai: Rasa Stasytienė, Ramunė Šmitienė, Ingrida Peteraitienė, Irena Remėnienė, Indrė Diksienė, Lina Bendikienė.

Vienas iš bendrų renginių šiuo metu eksponuojama paroda „Pūsk, vėjeli“. Tikslas: susipažinti su vėtrungių menu, žadinti vaikų tautinio tapatumo jausmą. Uždaviniai: skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais kartu plėtojant vaikų emocinę,  meninę patirtį; puoselėti etninę ir istorinę kultūrą, susijusią su Pamario kraštu, vėtrungių gamyba; įtraukti lopšelių-darželių bendruomenes kolektyviai kūrybai ir komunikavimui.

Rasa Stasytienė,
„Žvaigždutės“ lopšelio-darželio socialinė pedagogė, projekto iniciatorė ir vadovė