Sėkmingos pamokos prieskoniai

Spalio 30 dieną rinkosi Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio nariai. Susirinkimo tema – ,,Sėkmingos pamokos prieskoniai“. Dalijomės gerąja patirtimi, išklausėme metodinio būrelio kuratorės Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Vidos Nemanienės dalykinius komentarus.

Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Danguolė Jonelienė spalio 11 dieną dalyvavo  savivaldybių mokytojų metodinių būrelių pirmininkams organizuotoje metodinėje dienoje „Pradinio ugdymo aktualijos“ Vilniuje. Parengė skaidres  ir pateikė informaciją iš metodinės dienos, supažindino su naujausiomis pradinio ugdymo aktualijomis.

Birželio mėnesį Pamario zonos pradinių klasių mokytojai lankėsi Telšių ,,Atžalyno“ progimnazijoje ir dalyvavo seminare ,,Vertinimas ir į(si)vertinimas pamokose“. Pasidžiaugta seminaro nauda ir jau praktiniu taikymu  pamokose bei gražiomis akimirkomis iš Telšių.

Vainuto gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Irena Šeperienė skaitė pranešimą ,,Mokinių mokymosi motyvacija“. Pranešimo tikslas –  aptarti jaunesniojo mokyklinio amžiaus  mokinių mokymosi motyvaciją sąlygojančius veiksnius ir priežastis. Taip pat nenorą mokytis lemiančius veiksnius: asmenybės ypatumus, šeimos nuostatas bei mokyklos vaidmenį. Pranešimo metu aptarti motyvacijos stiprinimo būdai ir galimybės vidinės motyvacijos skatinimui. Buvo apžvelgti 1- 4 klasių mokinių atliktos apklausos rezultatai.

Metodines priemones ,,Sėkmingos pamokos prieskoniai“ pristatė Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos  mokytoja metodininkė Irma Kelpšienė, vyresnioji mokytoja Daiva Žygaitienė, vyresnioji mokytoja Edita Šeputienė, mokytoja metodininkė Rita Sermontienė, Kintų pagrindinės mokyklos mokytoja Asta Matvėjėvienė, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Julija Jauniuvienė.

Susirinkimo metu aptarti klausimai padės pedagogams siekti aukštesnių ugdymosi pasiekimų,  įgytas žinias pedagogai pritaikys ir įgyvendins ugdymo procese.

Danguolė Jonelienė,
Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Vainuto gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė