Mano biblioteka

Spalio 25 dieną įvyko rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio susirinkimas  apskritojo stalo diskusija ,,Mano biblioteka‘‘ .

Edita Bendžiuvienė – Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos bibliotekininkė, Lietuvos mokyklų bibliotekų asociacijos Šilutės skyriaus pirmininkė, pasidalijo pačia naujausia informacija iš seminarų, konferencijų , LMBA, Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios bibliotekos. Ji pristatė naujausią Švietimo ir Kultūros ministrų įsakyma, patvirtinantį rekomendacinius savivaldybių ir mokyklų bibliotekų paslaugų integravimo modelius. Pasiūlyti trys bibliotekų modeliai. Šilutės rajono bibliotekininkai pritaria M1 modeliui- t. y. savarankiškos mokyklų bibliotekos modeliui.

Susirinkimo metu mokyklų bibliotekininkai pasidalijo savo darbo patirtimi apie renginius, kurie vyko spalio mėn., ir taip paminėjo tarptautinį mokyklų bibliotekų mėnesį. Įdomiai apie savo renginius papasakojo Žemaičių Naumiesčio gimnazijos bibliotekininkė Regina Vingienė, Juknaičių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Meilė Žadeikienė, taip pat  kitų mokyklų bibliotekininkai.

Rajono mokyklų bibliotekininkai nutarė  ir toliau dalyvauti įvairiuose seminaruose ir mokymuose, skatinti mokinius skaityti,  ieškoti kuo įvairesnių būdų ir metodų tai pasiekti.

Gražina Mikutienė,
Šilutės Vydūno gimnazijos bibliotekininkė