Individuali mokinio pažanga ir lūkesčiai

Spalio 31 d. rajono pradinių klasių anglų kalbos mokytojai rinkosi apskritojo stalo diskusijai „Individuali mokinio pažanga ir lūkesčiai“. Pranešimą šia tema skaitė Klaipėdos Karalienės Mortos pradinės mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė Renata Ivaščenkienė. Susirinkime dalyvavo ir nuomonę bei dalykinius pastebėjimus išsakė metodinio būrelio kuratorė Vida Nemanienė.

Mokytojos Renatos Ivaščenkienės praktinių mokinių vertinimo, įsivertinimo būdų įvairovė sudomino susirinkimo dalyvius. Praktikoje taikysime ir kitus išgirstus ugdymo organizavimo pamokoje metodus ir siūlymus.

Aptarėme 2019-ųjų metodinio būrelio veiklos planą, diskutavome,  siūlėme atnaujinti ketvirtųjų klasių mokinių anglų kalbos olimpiadą ir Europos kalbų dienai surengti mokiniams viktoriną „Protų mūšį“ apie Europos kalbas ir šalis. Svarstėme kitų metų veiklos klausimus. Įgyvendinsime atsineštas idėjas.

Banga Sabaliauskienė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė