+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Patirtys matematikos ir kitose pamokose

Spalio 22 d. matematikos, informatikos ir kt. dalykų mokytojai buvo pakviesti į Vinco Tamašausko, Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojo eksperto, švietimo konsultanto seminarą „Kitokių patirčių, patrauklių aktyviųjų veiklų mugė mokinių matematikos mokymosi pasiekimams optimizuoti“. Rugsėjo mėnesį įvairių dalykų mokytojai gausiai rinkosi ir išklausė to paties mokytojo eksperto kitą seminarą „Individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo pamokose praktika, siekiant geresnių mokymo(si) rerzultatų“.

Seminaruose buvo gvildenamos aktualios šiandienos pamokose temos: pagalba mokiniui, planavimas, mokinių išmokimo stebėjimo bei pasiekimų vertinimo metodų taikymo pamokose praktika, siekiant geresnių mokinių mokymo(si) rezultatų. Drauge aptarėme vertinimo užduočių rengimą individualizuojant, diferencijuojant, personalizuojant mokinių ugdymą.

Kalbėjome, diskutavome apie pokyčius matematikos pamokoje: struktūros modeliavimą, vertybių formavimą bei kompetencijų vertinimą, integralų ugdymą pamokose: praktiką, mokymo individualizavimą, integravimą, kitas veiklas, kurių metu ugdomos skirtingų gebėjimų mokinių matematinės kompetencijos.

Alma Burbienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytoja