Ritmika ir ritminiai žaidimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Spalio 15 d. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai išklausė meninio ugdymo (muzikos) vyresniosios mokytojos Daivos Štarevičiūtės seminarą „Ritmika ir ritminiai žaidimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“.

Lektorė pasidalijo savo patirtimi ir praktiniais įgūdžiais, kuriuos įgijo dirbdamat su ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikais. Muzika yra garsas, o garsą sukelia virpesiai. Visa mus supanti aplinka yra vienokio ar kitokio dažnio, tempo virpesiai. Jie veikia žmogų. Jie veikia žmogų jau nuo tada, kai jis girdėjo ir jautė patį svarbiausią ritmą – mamos širdies plakimą. Ritmuoti, anot lektorės, yra malonus procesas, kuris aktyvina teigiamą emocinę būseną. Atsiranda noras pažinti, sužinoti, išbandyti, improvizuoti. Užsiėmimų metu vaikai ne tik išgyvena džiugias emocijas muzikuodami (ritmuodami ir grodami įvairiais perkusiniais instrumentais) bet kuria ir saugius santykius su bendraamžiais, bei lavina empatinius gebėjimus, augina pasitikėjimą savimi bei aplinkiniais, sumažina turimas vidines įtampas, nerimą.

Kalbėjome apie tai, kad ugdydami ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinę kompetenciją per kompleksinę veiklą, pedagogai lavina vaikų norą atsiskleisti, skatina juos pajausti, išgirsti, atlikti ritmiškus veiksmus, kurti patys. Susipažinome su veiklos procesu ir įvairiomis naujomis raiškos galimybėmis muzikinėje veikloje, siekiant  integruoto ugdomojo proceso. Praktinėje veikloje  stebėjome, kaip muzikinės veiklos metu ugdomas vaikų ritmiškumas, kūryba.

Seminaro metu įgyta  patirtis suteiks pedagogams įvairiapusę naudą profesinių žinių gilinimui,  vidiniam tobulėjimui, asmeninių savybių plėtrai. Tikiuosi, kad pedagogai kūrybiškai pritaikys įgytas žinias, ras naujų idėjų ir jas įgyvendins ugdymo procese.

Jūratė Šukienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė