Metodinė diena Usėnuose „Mokinio individualios pažangos stebėjimas. Patirtys, pastebėjimai, sprendimai“

Spalio 24 d.  Martyno Jankaus zonos pradinių klasių mokytojai rinkosi Šilutės Usėnų pagrindinėje mokykloje. Šios dienos susitikimas buvo skirtas pasidalyti mokyklų mokytojų sukaupta patirtimi, kaip sekasi stebėti mokinių pažangą, kur ir kaip ją fiksuoja ir kaip skatinti mokinius, siekiant aukštesnių ugdymosi pasiekimų.

Jau kieme pasitikę mokinukai džiaugėsi svečiais, palydėjo mokytojus į klasę. Gėlėse skendintis mokyklos kiemas, gausi įvairiausių mokinių darbelių iš daržovių, sodo gėrybių ir gamtinės medžiagos paroda, jauki mokyklos aplinka rodo, kad šios mokyklos bendruomenė neabejinga savo mokyklai.

Mokytojos stebėjo matematikos pamoką 4 klasėje. Ją vedė mokytoja metodininkė Jūratė Mockuvienė. Mokiniai mokėsi spręsti lygtis su nežinomuoju. Nors vyko penkta pamoka, už lango švietė skaisti saulė, mokiniai atsakingai ir stropiai mokėsi matematikos. Mokytojus sužavėjo puikios mokinių žinios, gabesnių matematikai mokinių gebėjimas suteikti klasės draugams pagalbą, nuoširdus mokytojos bendradarbiavimas su mokiniais ir kruopštus, atsakingas pasiruošimas pamokai.

Aptarusios pamoką mokytojos išklausė keturis pranešimus. Juos parengė Vilkyčių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja Daiva Jonušienė, Usėnų pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Danguolė Šulcienė, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo progimnazijos skyriaus mokytoja metodininkė Virginija Lidžiuvienė ir Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Nida Vismantienė.

Vilkyčių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Daiva Jonušienė savo pranešime didesnį dėmesį skyrė vaikų autistų pažangos fiksavimui ir skatinimui. Ji pristatė pačios sukurtas ir pagamintas korteles klasės mokiniui, kurias naudoja kiekvieną dieną, kad jis galėtų pasiekti geresnių ugdymosi pasiekimų.

Usėnų pagrindinės mokyklos mokytoja Danguolė Šulcienė priminė dokumentus, kuriais turėtume remtis fiksuodami mokinių pažangą ir pristatė savo klasėje taikomus individualios pažangos ir skatinimo metodus: sėkmės laiptelius, knygeles „Moku“, pažangos ratus. Ji pasidalino patirtimi iš kursų Šiauliuose, kuriuose lankėsi spalio 15 – 16 dienomis ir pristatė keletą praktinių metodų.

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo progimnazijos skyriaus mokytoja Virginija Lidžiuvienė pademonstravo savo sukurtus klasės dienoraščius. Juose klasės mokiniai patys fiksuoja savo pažangą skirtingų spalvų kvadratėliais, ką yra išmokę ir pasiekę mokykloje ir ko dar reikia pasimokyti. Šiame dienoraštyje mokiniai rašosi ir svarbią informaciją.

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja Nida Vismantienė pristatė mokyklos mokytojų sukurtus mokinių asmeninės pažangos fiksavimo aplankus, kuriuose mokiniai stebi ir žymisi savo pažangą. Mokytoja papasakojo apie žodinius komentarus ir komentarus mokinių darbuose. Pristatė mokyklos mokytojų sukurtus lipdukus, kuriais skatina mokinius. Pasakojo apie įvairius mokinių skatinimo būdus, kuriuos taiko mokyklos mokytojai.

Tikėtina, kad grįžę į mokyklas mokytojai turės galimybę įvairesniam mokinių skatinimui.

Nida Vismantienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja