+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Šilutės rajono geografai – aktyvūs ir atviri naujovėms

Spalio 17 dieną rinkosi Šilutės rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio nariai. Pirmas  susitikimas po vasaros buvo gausus dalyvaujančiųjų skaičiumi – susirinko visi rajono geografai. Susirinkimo tema – „Geografijos dalyko ugdymo turinio kaita, realijos ir perspektyvos“.

Susitikimo metu pasidalinta įspūdžiais iš vasaros. Aptartas mokytojų etatinis darbo modelis. Adolfas Urbonas pristatė Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos forumo aktualijas. Pateikė informacijos iš aktualiomis temomis skaitytų pranešimų. Supažindino su įdomia vaizdine medžiaga. Būrelio pirmininkė Alicija Odinbergienė skaitė pranešimą apie Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo planus, darbų etapus ir perspektyvas. Taip pat pristatyti kurti skaitmeniniai žemėlapiai ArcGis programa. Nutarta suorganizuoti kūrybines dirbtuves skaitmeninių žemėlapių kūrimo tema.

Alicija Odinbergienė,
Šilutės rajono geografijos mokytojų būrelio pirmininkė