Mokinio skirtybių suvokimas

Sausio 17 dieną įvyko tikybos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas- apskritojo stalo diskusija „Mokinio skirtybių suvokimas“. Mokytojai peržiūrėjo vaizdo įrašą „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje 2014 NMVA“. Po to įvyko diskusija, kaip mokytojai savo pamokose taiko užduotis įvairių gebėjimų mokiniams. Mokytoja Violeta Stonienė pasidalino praktinės veiklos patirtimi, kaip stebėtoja jos pamokoje panaudojo užduotis.

Mokytojams buvo duota užduotis – pateikti praktines užduotis duotiems planams 2,6,11klasėms. Po pristatymo mokytojai apsvarstė, kokias užduotis gebėtų atlikti visi mokiniai, o kurias – ne. Tikybos mokytojai pageidavo pasidalinti pateiktomis idėjomis per savo pamokas.

Pirmininkė pristatė ataskaitą apie būrelio veiklą 2016-2018m., pateikė planą, kuris buvo papildytas  atviromis pamokomis. Mokytojai pasiskirstė susirinkimams parengti pranešimus ir veiklas.

Audronė Denisevičienė,
Metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja