Atvira pamoka „Daugybos mokymas(is) kinestetinių metodų pagalba” Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje

Sausio 16 d. vyko naujai suformuotas Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas. Būrelio metu buvo suplanuota veikla 2018 metams, sudaryta būrelio taryba.

Pirmojo užsiėmimo metu vyko atvira integruota kūno kultūros ir matematikos pamoka „Daugybos mokymas(is) kinestetinių metodų pagalba” 2 klasėje, kurią vedė Pamario pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Irma Kelpšienė. Pamoka vyko aktų salėje.

Mokytojai, stebėdami pamoką, galėjo pastebėti, kad mokiniai nebijo klysti, mokosi sportuodami, žaisdami. Judesių pagalba įtvirtino, pakartojo daugybos lentelę bei geometrines figūras. Mokytoja netradiciniais būdais siekė kiekvieno mokinio individualios pažangos.
Pamoka tinkamai suplanuota. Mokytojai pamatė, kaip sėkmingai galima organizuoti pamokas, taikant kinestetinius metodus.

Danguolė Jonelienė,
Vainuto gimnazijos mokytoja metodininkė