Ugdomoji veikla kitaip

Sausio 17 d., Šilutės Žibų pradinėje mokykloje, įvyko pirmasis  naujai suformuotos  Šilutės Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Ugdomoji veikla kitaip”, kurio  tikslas – gerosios patirties sklaida.

Būrelio narius supažindinome su Šilutės Žibų pradinės mokyklos ugdymo aplinkomis. Buvo apsvarstytas būrelio veiklos planas 2018-iesiems metams ir  išklausyti mokytojų metodininkių pranešimai. Plačiai savo pedagoginės patirties skrynią  atvėrė   mokytojos  Daiva Balčytienė ir  Sigutė  Kačinskienė, Nijolė Mulskienė ir Genė Dirmontienė bei  Rita Kriščiūnienė ir Rasa Jankauskienė. Mokytojos metodininkės pasidalijo savo gerąja darbo patirtimi.  Išklausėme mokytojų paruoštus pranešimus: ,,Kūno kultūra 1-oje klasėje kitaip”(Daiva Balčytienė, Sigutė  Kačinskienė), ,,Pamokos netradicinėje aplinkoje”(Nijolė Mulskienė ir Genė Dirmontienė) ir ,,Ugdomoji veikla kitaip. Netradicinės mokymo(-si) aplinkos“ (Rita Kriščiūnienė, Rasa Jankauskienė). Mokytojos dalijosi patirtim, kaip paįvairinti, tobulinti  ugdomąją veiklą, kad  mokinys pasijustų galintis asmeniškai tobulėti, mokytis, saugiai jaustis ir siekti  aukštesnių mokymosi  rezultatų.

Rasa Jankauskienė,
Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė