Respublikinė metodinė-praktinė diena „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“

Sausio 18 d. Šilutės lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ vyko respublikinė metodinė-praktinė diena „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“. Sveikinimo žodžius tarė Vida Nemanienė, Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vyriausioji specialistė, Remigijus Saunorius, Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas.

Irena Ivanauskienė, Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, akcentavo šios temos aktualumą, sakydama, kad gerumą, kaip vertybę, svarbu ugdyti jau ankstyvajame amžiuje. Linkėjo prasmingais ir gerais darbais pasitikti Lietuvos šimtmetį.

Konferencijoje dalyvavo apie 50 dalyvių iš Klaipėdos miesto bei Klaipėdos ir Šilutės rajonų. Buvo perskaityta  19 pranešimų. Renginį moderavo Klaipėdos Valstybinės kolegijos Ikimokyklinio ugdymo studijų programos lektorės Aniuta Varneckienė ir Jūratė Klizaitė.

Alma Norkaitienė,
Metodinio būrelio pirmininkė