Archive for 27 kovo, 2017

Tarpdalykinės inovacijos – kelias į individualią mokinio pažangą

Kovo 23 d. Šilutės Žibų pradinėje mokykloje vyko Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas, kuriame dalyvavo ir Savivaldybės administracijos Švietimo   skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, kuruojanti būrelio veiklą. Žibų pradinės mokyklos mokytojos metodininkės Daiva Balčytienė ir Sigutė Kačinskienė skaitė pranešimą, tema „Kultūros paveldo pažinimo integravimas į ugdymo programą“.Tai pilotinis projektas, kurį nuo 2015 […]

Atvira sportinė veikla „IAAF vaikų lengvoji atletika“

Praktikumo tikslas – susipažinti su šio projekto teikiamomis galimybėmis optimizuoti pradinių klasių mokinių kūno kultūros pamokas, skatinti norą jose aktyviai dalyvauti ir džiugiai siekti rezultato. Praktikume dalyvavę antrų klasių mokiniai turėjo galimybę smagiai lenktyniauti ir varžytis.  Renginys vyko Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje. Jį vedė  Kintų pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja metodininkė, Šilutės sporto mokyklos lengvosios […]

Kaip ugdyti mokinių gebėjimus?

Kovo 15 dieną įvyko chemijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Pirmą kartą per pastaruosius penkerius metus chemijos mokytojai ėmėsi diskusijos tema  „Gabių mokinių ugdymas“  iš esmės, o tai reiškia, kad ne tik aptarti, bet ir veikti ta kryptimi. Chemijos mokytojai diskusijos metu suformulavo mokinių gebėjimų ugdymo mokykloje problemas Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos […]

Mokyklų psichologų darbas įgyvendinant Švietimo įstatymo pataisas

Kovo 23 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas. Vyko diskusija ir kolegialios patirties sklaida apie mokyklų psichologų darbą įgyvendinant Švietimo įstatymo pataisas, stiprinančias kovą su patyčiomis mokyklose. Susirinkime dalyvavusi Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė pristatė naujus įstatymus, jų pataisas, būsimus pokyčius kovojant su patyčiomis, smurtiniu elgesiu ugdymo įstaigose ir […]