+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Kaip ugdyti mokinių gebėjimus?

Kovo 15 dieną įvyko chemijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Pirmą kartą per pastaruosius penkerius metus chemijos mokytojai ėmėsi diskusijos tema  „Gabių mokinių ugdymas“  iš esmės, o tai reiškia, kad ne tik aptarti, bet ir veikti ta kryptimi. Chemijos mokytojai diskusijos metu suformulavo mokinių gebėjimų ugdymo mokykloje problemas Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos „ET 2020“  bei mokinių pasiekimų Nacionalinių ir tarptautinių tyrimų  kontekstuose. Taip pat aptarė mokinių ir mokytojų veiklos įsivertinimo klausimus pamokoje ir užmokyklinėje aplinkoje.

Sprendėme uždavinius, kaip praktiškai pasinaudoti sukurtomis aplinkomis šalyje ir Šilutės rajone, kad išugdyti kuo aukštesnius mokinių kognityvinius gebėjimus. Priimti  du praktiniai sprendimai diskusijos rėmuose. Pirmas sprendimas:   nutarta atrinkti įsivertinimo pamokoje tinkamiausią metodiką ir įsivertinimo veiklą įtraukti  į 2017 metų regioninio mokinių gamtos mokslų ir matematikos žinių konkurso „Praktinių žinių labirintas“ programą. Konkursas vyks balandžio 6 d. Juknaičių pagrindinėje mokykloje. Antras sprendimas: surengti chemijos mokytojų ir jų mokinių edukacinę-metodinę  išvyką į Nacionalinį fizinių ir technologijos mokslų centrą bei  Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centrą. Diskusijos metu mokytojai aptarė ir parengė išvykos, kuri numatoma 2017 m. balandžio-gegužės mėn., veiksmų  planą.  Diskusijai pranešimus parengė Vydūno gimnazijos chemijos mokytoja Agnė Rupeikienė ir Juknaičių pagrindinės mokyklos chemijos mokytoja metodininkė Rimutė Pilipavičienė.

Agnė Rupeikienė,
Chemijos mokytojų metodinio būrelio  pirmininkė
Rimutė Pilipavičienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė