+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Tarpdalykinės inovacijos – kelias į individualią mokinio pažangą

Kovo 23 d. Šilutės Žibų pradinėje mokykloje vyko Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas, kuriame dalyvavo ir Savivaldybės administracijos Švietimo   skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, kuruojanti būrelio veiklą.

Žibų pradinės mokyklos mokytojos metodininkės Daiva Balčytienė ir Sigutė Kačinskienė skaitė pranešimą, tema „Kultūros paveldo pažinimo integravimas į ugdymo programą“.Tai pilotinis projektas, kurį nuo 2015 m. Žibų pradinė mokykla vykdo kartu su Šilutės rajono savivaldybės Kultūros skyriumi. Kartu su paveldosaugininke Reda Švelniute parengta programa apie Šilutės Hugo Šojaus dvarą. Mokytojos pasidalijo gerąja patirtimi su kolegėmis, kaip įgyvendindamos programą mokinius stengiasi supažindinti  su kultūros paveldu ne fragmatiškai per ekskursijas, o sistemingai mokymosi proceso metu. Taip pat pristatė,  kaip išmoko vaikus atskirti, vertinti ir analizuoti kultūros paveldą įvairiais kontekstais.

Vyko diskusija prie apskritojo stalo. Žibų zonos pradinių klasių mokytojos  diskutavo apie tai, kas yra individuali mokinio pažanga ir kokiais būdais, metodais  galime ją pasiekti, gerinti, fiksuoti. Bandyta įvertinti, kiek tos atsakomybės už mokinio pažangą tenka mokytojui, mokiniui ir tėvams.  Apibendrindamos diskusiją  visos pritarė nuomonei, kad svarbiausia – skatinti mokinius siekti pažangos ir save nuolat įsivertinti, tėvus  aktyviau įtraukti į klasės, mokyklos gyvenimą, o mokytojo – sudaryti tam tinkamas galimybes. Neišvengėme ir savikritikos – apie individualią mokinio pažangą ateityje parengsime brandesnę apskritojo stalo diskusiją.

Regina Chockevičienė,
Žibų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė