Archive for 1 vasario, 2017

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokykloje funkcijos ir galimybės

Sausio 24 d. į metodinio būrelio susirinkimą rinkosi socialiniai pedagogai, kuriame aptarė vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimus, socialinio pedagogo veiklos dokumentavimą bei socialinės pedagoginės pagalbos teikimo komandos mokykloje funkcijas bei darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Metodiniame susirinkime dalyvavo ir Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, kuruojanti būrelio veiklą. Ji išsamiai papasakojo […]

Ar įdomi vaikų lengvoji atletika?

Sausio 16 d. rajono kūno kultūros mokytojai metodinio būrelio susirinkime aptarė veiklos klausimus, sudarė veiklos planą 2017-iesiems, išklausė Kintų pagrindinės mokyklos mokytojos metodininkės Linos Leikuvienės pranešimą „IAAF vaikų lengvoji atletika“, diskutavo kūno kultūros pamokų organizavimo mokiniams klausimais. Lina Leikuvienė dalijosi IAAF projekto naujovėmis apie lengvąją atletiką 7-12 klasių mokiniams. Mokytoja dalyvavo IAAF lengvosios atletikos projekte, […]

Kvalifikacijos tobulinimas Australijoje

Pasak Eriko Jensen, amerikiečių mokslininko, analizavusio pozityvius ir prasmingus mokymo bei mokymosi pokyčius, ateitis priklauso tiems, kurie mokosi, o patenkintieji savo pasiekimais ir manantieji, jog jau žino viską, greitai pasijus sužlugdyti juos pralenkusio pasaulio. Pažangus mokytojas suvokia, kad XXI amžiaus mokyklos suole sėdi kitokia karta. Veikiami skaitmeninių technologijų ir intensyvios sąveikos dabartiniai mokiniai mąsto ir […]