+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokykloje funkcijos ir galimybės

Sausio 24 d. į metodinio būrelio susirinkimą rinkosi socialiniai pedagogai, kuriame aptarė vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimus, socialinio pedagogo veiklos dokumentavimą bei socialinės pedagoginės pagalbos teikimo komandos mokykloje funkcijas bei darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.

Metodiniame susirinkime dalyvavo ir Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, kuruojanti būrelio veiklą. Ji išsamiai papasakojo apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimus ir socialinio pedagogo veiklos dokumentavimą.

Gerąja patirtimi pasidalijo Šilutės Žibų pradinės mokyklos socialinė pedagogė Daina Macijauskienė. Ji skaitė pranešimą tema „Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas mokykloje“.

Pasibaigus metodiniam susirinkimui socialinės pedagogės neskubėjo skirstytis, dar ilgai diskutavo apie socialinės pedagoginės pagalbos teikimo komandos mokykloje naudą, dalijosi darbo patirtimi bei  metodais dirbant komandoje su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais bei bendradarbiavimą su šių mokinių tėvais bei visa mokyklos bendruomene.

Jolita Lileikienė,
Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Martyno    Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių progimnazijos skyriaus socialinė pedagogė