Archive for spalio, 2016

Švietėjiška, konsultacinė pagalba tėvams ir mokytojams

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje organizuojama švietėjiška, konsultacinė pagalba tėvams ir mokytojams: SAVIPAGALBOS GRUPĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAMS IR BENDROJO UGDYMO PEDAGOGAMS. Savipagalbos ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo grupių pedagogai turės galimybę dalintis savo patirtimi, aptarti sunkumus, kylančius ugdymo procese, diskutuoti, atlikti atvejų bei situacijų analizę. Grupių užsiėmimus ves psichologė Genovaitė Voitenko. Savipagalbos grupė ikimokyklinio ugdymo pedagogams […]

Edukacinė-metodinė diena Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje

[singlepic id=1991 w=200 h=200 float=right]Žemaičių  Naumiesčio gimnazijoje  spalio 18 dieną  vyko rajono istorijos mokytojų edukacinė-metodinė diena ,,Dalinkis ir pritaikyk“. Istorijos mokytojai aplankė  Šilutės H. Šojaus muziejaus Žemaičių Naumiesčio filialą. Muziejininkė Valentina Pielikienė pasakojo įdomias eksponatų istorijas ir sulaukė kolegų pasiūlymų dėl muziejaus pertvarkos. Mokytojai susipažino ir  su  mokyklos muziejaus istorija. Apie jo  naudą  ugdymo procese kalbėjo muziejaus […]

Artėjant Vėlinėms

[singlepic id=1989 w=200 h=200 float=right]Artėjant Vėlinėms Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos būrelio „Gailestingosios širdys“ mokiniai, lydimi tikybos mokytojos Irutės Trečiokienės, bibliotekos vedėjos Violetos Kraniauskienės, aplankė Šilutės kapines, uždegė atminimo žvakutę ant buvusio 1934-1935 m. Lietuvos vyriausybės Krašto apsaugos ministro, kariuomenės generolo leitenanto Petro Šniukštos kapo. Violeta Kraniauskienė trumpai supažindino mokinius su šio žymaus  žmogaus gyvenimo istorija.  […]

Skuodo ir Šilutės rajonų pedagogų dalykinis bendradarbiavimas

[singlepic id=1988 w=200 h=200 float=right]Atsižvelgdami į Skuodo rajono mokytojų pageidavimą, spalio 4 dieną organizavome edukacinę išvyką “Šilutės rajono pedagogų metodinės veiklos įvairovė, įtaka individualiai mokinio pažangai”. Dėka turiningos kvalifikacijos tobulinimo programos, kurią parengė Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnyba,  dalykinė viešnagė pas Šilutės pedagogus buvo labai prasminga. Džiaugiamės dalykišku susitikimu su dailės mokytojais Šilutės meno mokykloje. […]

Paskaita tikybos mokytojams

[singlepic id=1987 w=200 h=200 float=right]Spalio 13 d parapijos namų salėje vyko paskaita tikybos mokytojams „Pagalba tėvams vaikų apsaugai nuo destrukcinės pasaulio dvasios įtakos“, kurią vedė  br. Kun. Antanas Grabnickas OFM. Tėvas Antanas pažymėjo, kad žmogus turi rūpintis savo dvasine, emocine ir kūno sveikata. Dvasinė sveikata yra ramios sąžinės būsena ir ją pažeidžiu darydamas nuodėmę. Emocinė […]

Kūrybinės dirbtuvės. Dailės terapija: stiklo semantinis potencialas

[singlepic id=1986 w=200 h=200 float=left]Spalio 12 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas. Kolegialia patirtimi dalijosi „Diemedžio“ ugdymo centro psichologė Asta Lukauskienė, kūrybinėse dirbtuvėse būrelio nariams pristačiusi dailės terapijoje naudojamo stiklo potencialo galimybes dirbant su vaikais ir paaugliais. Šilutės rajono psichologės išgirdo ne tik teorinius dailės terapijos aspektus, bet ir per asmeninę praktinę-patyriminę […]

Radau. Panaudojau. Dalinuosi

[singlepic id=1984 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo pabaigoje Pamario ir Žemaičių Naumiesčio zonų pradinių klasių mokytojai rinkosi į apskritojo stalo diskusiją „Radau. Panaudojau. Patiko. Dalinuosi“.  Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja Violeta Lukočienė skaitė pranešimą „Mokinio pažangos fiksavimas“. Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja ekspertė Violeta Lukočienė skaitė pranešimą „Mokinio pažangos fiksavimas“. Vyko diskusija pranešimo tema. Aptarėme, kokias pažangos […]

Edukacinė išvyka į Biržus „Biržų krašto gamtinis ir kultūrinis paveldas“

[singlepic id=1982 w=200 h=200 float=left]Spalio 4 dieną, rajono geografijos mokytojų metodinis būrelis organizavo edukacinę išvyką į Biržus „Biržų krašto gamtinis ir kultūrinis paveldas“. Prisijungti buvo pakviesti ir istorijos bei biologijos, kitų dalykų mokytojai. Pažintis su Biržų krašto kultūriniu ir gamtiniu paveldu prasidėjo Biržų regioninio parko lankytojų centre. Lankytojų centro darbuotoja supažindino su ten esančia ekspozicija […]

Su Mokytojo diena!

[singlepic id=1981 w=200 h=200 float=left] …Mokytojau, Jūsų dėka įgyjame sparnus, pasiekiame žvaigždes, randame kelius į gyvenimą. Didis mokytojas nuramina, pagydo, išugdo. Nuoširdžiai sveikiname Mokytojo dienos proga! Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas

Dorinio ugdymo vieta jauno žmogaus susivokimo procese

[singlepic id=1980 w=200 h=200 float=left]Rugsėjo 29 d. rajono etikos mokytojai susirinko apskritojo stalo diskusijai šiuo pavadinimu. Etikos mokytojai aptarė dorinio ugdymo tikslus ir uždavinius šiuolaikinėmis sąlygomis, pasidalijo  naujais mokslo metais pravestų pamokų patirtimi, įžvalgomis ir problemomis. Mokytojai susitarė dėl bendradarbiavimo, dalijimosi metodine medžiaga, 11-12 klasėse dirbantiems pagal Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlytus modulius -,,Etiketas ir kultūrų įvairovė“, ,,Bioetika ir […]