+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Skuodo ir Šilutės rajonų pedagogų dalykinis bendradarbiavimas

[singlepic id=1988 w=200 h=200 float=right]Atsižvelgdami į Skuodo rajono mokytojų pageidavimą, spalio 4 dieną organizavome edukacinę išvyką “Šilutės rajono pedagogų metodinės veiklos įvairovė, įtaka individualiai mokinio pažangai”. Dėka turiningos kvalifikacijos tobulinimo programos, kurią parengė Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnyba,  dalykinė viešnagė pas Šilutės pedagogus buvo labai prasminga.

Džiaugiamės dalykišku susitikimu su dailės mokytojais Šilutės meno mokykloje. Istorinio pastato šeimininkai supažindino su edukacinėmis aplinkomis, jų veiksmingu kūrimu ir naudojimu. Anot direktorės D. Pielikienės, didžiausias dėmesys skiriamas individualios mokinio iniciatyvos skatinimui. Tam tikslui tarnauja platūs koridoriai ir kitos naujai kuriamos mokyklos erdvės. Žavėjomės mokinių kūrybiniais darbais, eksponuojamomis parodomis, netradiciniais metodais ir priemonėmis, su kuriomis dirba mokytojai.

Pasidalinti gerąja darbo patirtimi, išsakyti savo nuomonę apie šiuolaikinę pamoką, kaip ją organizuoti siekiant mokinio pažangos, atvyko rajono dailės metodinio būrelio pirmininkė Daliutė Montvydienė, kuri skaitė pranešimą apie mokymo ir mokymosi metodų taikymą, mokymo priemonių veiksmingumą, mokymosi organizavimą bendradarbiaujant.

Lankėmės Šilutės pirmojoje gimnazijoje. Pastatas naujai renovuotas, modernus, traukiantis visų dėmesį. Mokyklos erdvė – informatyvi, spalvinga mokinių darbais. Mus pasitiko šauni šios gimnazijos dailės mokytoja ekspertė Kristina Blankaitė, kuri savo pranešimu pakvietė mus į šiuolaikinę pamoką, kuri buvo netradicinė, įdomi, praturtinta informacinėmis tecnologijomis, paįvairinta mokinių darbais. Pasak mokytojos, svarbu organizuoti dailės pamoką taip, kad mokinys patirtų sėkmę savo veikloje.

Mokytoja Kristina Blankaitė patvirtino, kad bendruomeniškumo jausmą ugdo bendri mokinių projektiniai darbai, netradicinės užduotys, kaip antai, gimnazijoje įgyvendintas ilgalaikis projektas apie M. K. Čiurlionį.

Šiuolaikinis pasaulis diktuoja naujas sąlygas ir mokytojo veiklos organizavimui dažnai kyla klausimų, kaip įskiepyti vaikams tikro meno pažinimą, padėti mokytis siekti savo tikslų, bendradarbiauti, pasitikėti savimi ir atskleisti savo galimybes.

Pastebėjome, kad mokytoja kartu su mokiniais ieško atsakymų,  praplėsdami savo mokymo(si) erdves, integruodamiėsi į kitus dalykus. Todėl ir integruotų pamokų planavimas, organizavimas ir vedimas yra puiki galimybė sustiprinti mokymo(si) motyvaciją, lavinti kūrybiškumą, bendrauti ir bendradarbiauti.

Dalyvaudami šioje edukacinėje išvykoje ir susitikę su Šilutės rajono dailės mokytojų metodinio būrelio atstovais, stengėmės kuo daugiau pamatyti bei pasisemti kuo daugiau idėjų, žinių ir patirties, kaip patobulinti mokymą ir mokymąsi, sukurti patrauklias mokymosi aplinkas, paskatinti mokinių motyvaciją bei kūrybiškumą. Įsitikinome, kad norėdami ugdyti mokinių kūrybiškumą, patys turime veikti kūrybiškai.

Susitikimas atskleidė ir tai, kad glaudus bendradarbiavimas su Švietimo pagalbos tarnyba būrelio narius motyvuoja, įkvepia naujiems darbams. Pajutome puikius ir draugiškus santykius tarp Tarnybos darbuotojų ir mokytojų.

Pasigrožėti rudenėjančia, spalvinga Rusne , prisiliesti prie menininkų sukurtos  Šilutės istorijos padėjo savo kraštu besididžiuojančios kolegės Judita ir Nijolė. Šia kelione dar labiau sustiprinome bendradarbiavimo ryšius, todėl neabejojame, kad šilutiškius išvysime ir Skuodo ugdymo įstaigose.

Vita Zaborienė,
Skuodo informacijos centro metodininkė