Archive for gegužės, 2015

Svečiavosi pedagogės iš Marijampolės

[singlepic id=1657 w=200 h=200 float=left]Marijampolės ikimokyklinių įstaigų pavaduotojų metodinio būrelio būrelio pedagogės suplanavo išvyką „Ikimokyklinis ugdymas Pamario krašte“ ir gegužės 22 d. aplankė Šilutės lopšelį darželį „Žibutė“, Kintų daugiafunkcį kultūros centrą“, grožėjosi mūsų Pamario krašto vaizdais ir sužinojo apie jį daug istorinių faktų. Inovacijomis besidominčius svečius domino ugdymo proceso organizavimas „Žibutėje“, netradiciniai ugdymo metodai, Valdorfo pedagogikos […]

Atvira meninės raiškos veikla Juknaičių pagrindinėje mokykloje

[singlepic id=1654 w=200 h=200 float=left]Gegužės 22 d. Juknaičių pagrindinė mokykla sukvietė rajono  etninės kultūros mokytojus į atvirą meninės raiškos veiklą. Gražioje gyvenvietės vasaros estradoje vyko respublikinis folkloro festivalis „Šišon, didžiam kiematy…“, kuriame dalyvavo 9 Šilutės rajono mokyklų ir 4 atvykę iš Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Klaipėdos krašto folkloro kolektyvai. Dalyviai prekiavo Jomarke, aktyviai mokėsi įvairių […]

Inovatyvių metodų beieškant

[singlepic id=1649 w=200 h=200 float=right]Gegužės  12 d. 14  val.  Rusnės salos etnokultūros ir informacijos centre vyko Pamario zonos pradinių klasių metodinio būrelio susirinkimas-diskusija „Inovatyvių metodų beieškant“. Dalyvavome praktiniuose kūrybiniuose mokymuose „Stiklo karoliukų magija“. Užsiėmimą vedė salos etnokultūros ir informacijos centro vadybininkė Sonata Verbučianskė.  Ji supažindino su stiklo lydymosi technologija, naudojant deguonį. Norint pagaminti karoliuką, stiklą […]

Metodinė diena Katyčių pagrindinėje mokykloje. Netradicinės pamokos        

[singlepic id=1640 w=200 h=200 float=left]Gegužės 20 dieną į Katyčių pagrindinę mokyklą suvažiavo Žemaičių Naumiesčio   zonos pradinių klasių  mokytojai. Jie turėjo galimybę stebėti  pamokas netradicinėse aplinkose: bibliotekoje, muziejuje, amatų dirbtuvėje ir kt.  Mokytojai pasiskirstę grupelėmis  stebėjo šias pamokas: Tyliojo skaitymo pamoką 4 klasėje „Ir knyga mane augina“. Pamoką vedė pradinių klasių mokytoja metodininkė Viliutė Vindžigelskienė. Pasaulio pažinimo […]

Inovacijos socialinio pedagogo darbe. Kolegialios patirties sklaida

[singlepic id=1618 w=200 h=200 float=right]Gegužės 21 dieną Kintų daugiafunkciniame centre vyko Šilutės ir Pagėgių savivaldybių socialinių pedagogų metodinė diena – „Inovacijos socialinio pedagogo darbe. Kolegialios patirties sklaida“. Atvykusius pasveikino Kintų pagrindinės mokyklos direktorė ir mokiniai, parengę puikų pasirodymą. Buvo skaitomi pranešimai, dalijamasi kolegialiąja patirtimi, su svečiais, Pagėgių savivaldybės socialiniais pedagogais, bendradarbiaujame jau trečius metus. Savo […]

Sėkmingos patirties ir kiti atvejai

[singlepic id=1617 w=200 h=200 float=left]Gegužės 14 dieną Švietimo pagalbos tarnyboje vyko  praktinis užsiėmimas pradinių klasių mokytojams dėl individualizuotų (lietuvių kalbos, matematikos) programų rengimo. Dalyvavo Katyčių, Traksėdžių, Usėnų, Gardamo pagrindinių mokyklų, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio mokytojai. Buvo aptarti pagrindiniai individualizuotų programų rengimo principai: pateiktos pagrindinės ugdymo rekomendacijos, pagalbos būdai ir metodai darbui su sutrikusio intelekto mokiniais. Mokytojai […]

Apskritojo stalo diskusija „Pamoka įvairių gebėjimų vaikams“

[singlepic id=1616 w=200 h=200 float=left]Gegužės 19 dieną rajono technologijų mokytojai metodinio būrelio susirinkime dalijosi kolegialiąja patirtimi tam, kad stabtelėtų ir  pergalvotų asmeninę pedagoginės veiklos patirtį ir nusimatytų gaires naujiems mokslo metams. Šilutės Vydūno gimnazijos technologijų mokytoja  metodininkė Alina Judžentienė  pranešimu  „Kokia yra gera pamoka?“    pakvietė visus dalyvavusius kasmetinei diskusijai. Kolegė Alina kertine pamokos vieta/sankryža įvardino dviejų kartų „X“ […]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo aktualijos

[singlepic id=1613 w=200 h=200 float=left]Seminarą šiuo pavadinimu gegužės 12 d. Šilutės lopšelyje darželyje „Pušelė“ išklausė rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Lektorė – Armida Baltrušaitienė, Klaipėdos lopšelio darželio „Dobiliukas“ direktorė – ir auditorija gvildeno nūdienos ikimokyklinio ugdymo pedagogo  (ir ne tik) aktualijas. Sparčiai keičiantis visuomenei ir technologijoms kinta požiūris į vaiką ir jo ugdymą bei ugdymąsi ikimokyklinio […]

Kolegialios patirties sklaida labai svarbi ieškant efektyvių pedagoginių, psichologinių problemų sprendimo būdų ir metodų

[singlepic id=1615 w=200 h=200 float=right]Antradienio (gegužės 19 d.) popietę rajono švietimo įstaigų psichologės susirinko aptarti sudėtingų atvejų savo darbe, pasidalyti patirtimi sprendžiant mokiniams bei pedagogams kylančias problemas. Susitikimo metu buvo pristatytas konkretus atvejis su klientu, aptarti taikyti pagalbos modeliai ir metodai. Psichologės pasidalijo savo įžvalgomis, kaip galima padėti klientams spręsti tokio pobūdžio problemas, kaip padėti […]

Ieškome inovatyvumo

[singlepic id=1614 w=200 h=200 float=left]Gegužės 18 dieną, pirmadienio popietę, Šilutės dekanato tikybos mokytojai susirinko į paskutinį šių mokslo metų tikybos mokytojų metodinio būrelio susirinkimą. Metodinio būrelio pirmininkė Virginija Rupainienė pristatė vaizdo įrašą, kuriuo supažindino su tikėjimo tiesomis repuojančia jaunuolių grupe „Chebra“,  pakvietė norinčius atvykti į grupės koncertą Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje antradienį, gegužės 19 d. Mokytojas […]