+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo aktualijos

[singlepic id=1613 w=200 h=200 float=left]Seminarą šiuo pavadinimu gegužės 12 d. Šilutės lopšelyje darželyje „Pušelė“ išklausė rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Lektorė – Armida Baltrušaitienė, Klaipėdos lopšelio darželio „Dobiliukas“ direktorė – ir auditorija gvildeno nūdienos ikimokyklinio ugdymo pedagogo  (ir ne tik) aktualijas.

Sparčiai keičiantis visuomenei ir technologijoms kinta požiūris į vaiką ir jo ugdymą bei ugdymąsi ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šiandien vaikai, jų poreikiai ir patirtys yra kitokie, negu suaugusiųjų vaikystėje. Be to, visi vaikai yra skirtingi: vieni auga mieste, kiti kaime, vienų šeimoje kalbama viena, kitų – keliomis kalbomis, vieni auga gerovės, kiti nepritekliaus sąlygomis. Nėra dviejų vienodų ir vienodai veiklose dalyvaujančių ir patirtį kaupiančių vaikų.

Šeimos taip pat skirtingos, jų lūkesčiai ikimokykliniam vaiko ugdymuisi taip pat nevienodi. Vieniems tėvams aktualu, kad vaikas būtų kokybiškai ugdomas, kad būtų plėtojami vaiko gabumai ir talentai, kiti tėvai iš ugdymo įstaigos labiau tikisi meilės vaikui ir geros vaiko savijautos, dar kiti tikisi pagalbos įveikiant vaiko socialines ir pažinimo problemas.

Tad vienas iš aktualiausių uždavinių pedagogams – suprasti vaikus, atpažinti jų poreikius, personalizuoti jų ugdymą(si), t. y. kurti kiekvieno vaiko individualumą atitinkančias ugdymo(si) situacijas bei aplinkas.

Dalytė Jokaitienė,
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė