+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Apskritojo stalo diskusija „Pamoka įvairių gebėjimų vaikams”

[singlepic id=1616 w=200 h=200 float=left]Gegužės 19 dieną rajono technologijų mokytojai metodinio būrelio susirinkime dalijosi kolegialiąja patirtimi tam, kad stabtelėtų ir  pergalvotų asmeninę pedagoginės veiklos patirtį ir nusimatytų gaires naujiems mokslo metams.

Šilutės Vydūno gimnazijos technologijų mokytoja  metodininkė Alina Judžentienė  pranešimu  „Kokia yra gera pamoka?“    pakvietė visus dalyvavusius kasmetinei diskusijai. Kolegė Alina kertine pamokos vieta/sankryža įvardino dviejų kartų „X“ ar  „Y“ (mokytojo)   ir „Z“ (mokinio) susitikimą (pagal  Neil Howe ir William Strauss kartų teoriją). Atsižvegdama į „Z“ kartai būdingus bruožus, juos atpažindama savo mokiniuose, ji visų pirma kelia klausimą, kad  galbūt vertėtų keisti nusistovėjusias ir įprastas mokymo metodikas tam, kad mokiniams būtų lengviau augti asmenybėmis.  Ji pateikė naujus, derančius dabartinei jaunimo kartai, technologijų pamokos ir pamokų  ciklo suorganizavimo būdus, gyvai patikrintus jos mokymo ir mokinių mokymosi praktika.  Tikimės, kad technologijų mokytojai atsilieps į Alinos kvietimą,  ir mes, technologijų mokytojai,  kasmet praturtinsime individuliai auginamą ir bendrai kuriamą „geros pamokos“ metodiką.

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos logopedės metodininkė Jurgita Šikšniuvienė, vyresnioji logopedė Daiva Petrauskytė ir technologijų mokytoja metodininkė Jurgita Balčytienė metodinio būrelio mokytojams pristatė net tris metus jų mokykloje vykdomą integruotą logopedijos ir technologijų veiklą, skirtą 2-9 klasių mokiniams,  lankantiems logopedo užsiėmimus. Dėl ko imtasi integruoti logopediją ir technologijas, o ne logopediją ir chemiją, ar istoriją? Pasiremta moksliniais tyrimais, kurių metu nustatyta, kad galvos smegenų centrai, reguliuojantys kalbą, ir centrai, reguliuojantys rankų pirštų judesius, yra visai šalia ir daro įtaką vieni kitų veiklai. Mokytojos išsikėlė ilgalaikius tikslus (tenkinti vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikius; skatinti bendravimą; lavinti smulkiąją motoriką; plėsti žodyną daiktų požymius nusakančiais žodžiais) ir jų siekia nuosekliai jau tris metus. Pastebėta, kad vaikų rankų smulkiosios lavinimo užduotys padeda susikaupti, išlaikyti dėmesį, lavina atmintį, vaiko plaštakos judesius, kalbą. Nors tokios veiklos organizavimas reikalauja daugiau mokytojo laiko pasiruošti, nei įprastai pamokinei veiklai ar logopediniam užsiėmimui, nors sudėtinga suderinti logopedo ir mokytojo tvarkaraščius, nors reikia įvairių mokymo priemonių, nors už tai nėra papildomo apmokėjimo ir dar galima būtų vardinti daugybę „nors“… Tačiau, kai esi pašauktas būti mokytoju, tai įmanai. Įdomu, o kaip kitose mokyklose logopedai ir mokytojai bendrina veiklas jauno žmogaus specialiajam lavinimui?

Taip jau įprasta technologijų metodiniame būrelyje, kad kartą metuose mokytojai organizuoja  savęs tobulinimo renginius užmokyklinėse aplinkose. Šiais metais nusprendėme pasidairyti po Šilutės rajono kaimo vietovėse veikiančius kultūros centrus. Pasirinkome Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrą Bikavėnuose ir sutarėme, kad ten vyksime birželio 17 d. Nusprendėme, kad pasinaudosime kultūros žinovų paslaugomis, ir drauge su jais  parengsime Šilutės rajono technologijų mokytojams edukacinę programą tema „Nupynėm darbų pynę“. Išskirtinumas šio seminaro tas, kad besimokydami iš jų tradicinių amatų vingrybių, mes jų specialistus pamokysime, kaip per 2-3 valandas nusimegzti madingą šalį. Tikimės, kad toks užsiėmimas  praturtins mūsų (mokytojų ir kultūros darbuotojų) amatų skrynias.

Rimutė Pilipavičienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos technologijų vyresnioji mokytoja