+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Rajono metodinė praktinė konferencija „Inkliuzinis ugdymas – iššūkis mokyklai“

[singlepic id=1573 w=200 h=200 float=left]Šilutės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, švietimo pagalbos tarnyba balandžio 2 d. sukvietė Rajono ugdymo įstaigų bendruomenių narius į metodinę praktinę konferenciją „Inkliuzinis ugdymas – iššūkis mokyklai“.  

Sveikinimo žodį tarė Šilutės r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algirdas Gečas. Sulaukėme arti 100 dalyvių, garbių svečių. Išklausėme 25 aktualius praktinės veiklos  pranešimus. Įdėmiai klausėme LR ŠMM vyriausiosios specialistės Teresos Aidukienės pranešimo „Ar Lietuvos pedagogai pasirengę inkliuzinio ugdymo iššūkiams?“ Šilutės r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė skaitė pranešimą ,,Inkliuzinis ugdymas – tai siekiamybė“.

Konferencijos tikslas – Aptarti Šilutės r. ugdymo įstaigų aktualijas ir perspektyvas taikant inkliuzinį ugdymą.

Uždaviniai:

  1. Pasidalyti ugdymo įstaigų kolegialiąja patirtimi, pasiekimais, sunkumais bei probleminių situacijų sprendimais, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau SUP) turinčius vaikus.
  2. Aptarti ugdymo turinio pritaikymą, atsižvelgiant į vaikų poreikius, gebėjimus, ugdymo(si) stilių ir šeimos lūkesčius.
  3. Apibendrinti rajono ugdymo įstaigų pasirengimą taikyti inkliuzinį ugdymą ir mažinti SUP vaikų socialinę atskirtį.

Konferencijos dalyviai 4 grupėse skaitė  po 5 – 6 pranešimus, dalyvavo diskusijose pagal iš anksto pateiktą pranešimų tematiką:

  1. Inkliuzinio ugdymo organizavimas mokykloje.
  2. Inkliuzinio ugdymo organizavimas pamokoje.
  3. Kompleksinė pagalba ugdant SUP vaikus.
  4. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas – inkliuzinio ugdymo sėkmės garantas.

Janina Toleikienė, Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja, apibendrino konferenciją. Kalbėjo apie rajone integruotai ugdomus intelekto sutrikimų turinčius mokinius, apie Švietimo pagalbos tarnybos vaidmenį mokiniui, mokytojui ir mokyklai atliekant pedagoginį psichologinį mokinių įvertinimą, pedagoginį jų konsultavimą bei švietėjišką veiklą.

Juk inkliuzinis ugdymas – mokykla visiems. Tai mokykla, kurioje integracija reiškia pastangas įtraukti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, į bendras mokymo situacijas. Keičiamas ne mokinys, o siekiama pašalinti visas galimas kliūtis ir užtikrinti ugdymo prieinamumą kiekvienam, tikima, kad kiekvienas gali mokytis ir išmokti. Inkliuzija kuria sąlygas visiems dalyvauti bet kokioje veikloje.

Janina Toleikienė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja