+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Kompetencijų ugdymas rusų kalbos pamokose

[singlepic id=1572 w=200 h=200 float=left]Kovo 30 dieną rajono rusų kalbos mokytojai rinkosi padiskutuoti ir pasidalyti mintimis apie inovacijų taikymą rusų kalbos pamokose, geros pamokos organizavimą. Mokytojos aktyviai reiškė mintis ir dalijosi patirtimi šia tema.

Pradžioje aktyviai diskutavome ir reiškėme nuomones apie tai, kaip organizuoti pamoką, kad ji būtų gera tai klasei, kaip vertinti individualią mokinio pažangą, kaip optimaliai pamokoje naudoti inovatyvias priemones ir kitas naujoves. Pranešimą apie kompetencijų ugdymą skaitė Rusnės pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Regina Juškienė. Ji akcentavo mokytojo atsakomybę už pamoką – uždavinius, veiklą, refleksiją, vertinimą, pateikė literatūros mokytojui nuorodas ir pristatė jos naudojamas knygas mokytojui. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytoja metodininkė Virginija Jasaitienė skaitė pranešimą „Užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino kalbėjimo dalies vertinimo naujovės“. Medžiaga pateikta labai išsamiai –  su filmuota medžiaga, pavyzdžiais, vertinimo rezultatais.

Gražina Bartkuvienė
Rajono rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė