+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai

[singlepic id=1574 w=200 h=200 float=left]Rajono švietimo pagalbos tarnyboje kovo 31 dieną vyko seminaras-viešoji konsultacija „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“, skirtas bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams, jų pavaduotojams, įsivertinimo grupių nariams, mokyklos neformaliems lyderiams. Šio seminaro metu pagilinta dalyvių kompetencija apie tai, kaip vykdyti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir tobulinimą mokyklose.

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“( kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001), metu apie 90 procentų šalies  bendrojo ugdymo mokyklose įdiegus tiesioginę internetinę mokyklos įsivertinimo ir tobulinimo sistemą IQES, kurios teorinį pagrindą sudaro geros ir sveikos mokyklos apibrėžtys, bei sukūrus lietuviškąją „Geros mokyklos koncepciją“, iškilo būtinybė atnaujinti dar 2007 metais patvirtintus bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius.

Atnaujintieji veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai sukonkretina geros mokyklos koncepcijos struktūros blokus, atsižvelgia į Europos ir pasaulio futuristinio švietimo iššūkius, remiasi IQES sistemos teoriniu pagrindimu dėl mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo. Atnaujintieji veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai apima visas mokyklos veiklos sritis ir nusako jų kokybės lygį, todėl mokykloms yra svarbu susipažinti su rodiklių sandara, išsiaiškinti kiekvieno rodiklio sampratą, galimas interpretacijas, kontekstualias kokybės lygmens formuluotes konkrečioje mokykloje.

Seminaras apie atnaujintus mokyklos veiklos kokybės rodiklius atliepia antrąją Valstybinės švietimo strategijos prioritetinę kryptį – švietimo kokybės kultūrą – ir šios krypties uždavinį „sustiprinti esamos padėties vertinimo ir rengiamų sprendimų poveikio išankstinio vertinimo gebėjimus ir kokybę, organizuojant tyrimais ir naujausiomis žiniomis pagrįstus susitarimus dėl bendrųjų švietimo rezultatų kokybės turinio“.

Seminarą vedė NMVA parengti Mokyklų veiklos įsivertinimo ir IQES sistemos konsultantai – Aušra Vilkaitė ir Giedrė Milukienė. Tai trečiasis nemokamas NMVA siūlomas seminaras mokyklų įsivertinimo ir administracijos komandoms, siekiant burti mokyklų bendruomenes bendradarbiauti gerinant  pamokos kokybę.

 Giedrė Milukienė,
Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė