Ikimokyklinio ugdymo mokytojų apskritojo stalo diskusija „Mano metodas“

Spalio 7 dieną ikimokyklinio ugdymo mokytojos dalijosi sėkmingų veiklų patirtimis. Tai buvo į vaiką orientuotų veiklų kolegialioji patirtis – įvairūs projektai, atviros veiklos grupėje ir lauke, kiti kūrybiniai sumanymai.

…vaidinimą kartojome ir kartojome, o vaikai vis prašė dar… “ Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokytoja pasakojo apie „Pasakų vagonėlį“, apie tai, kaip vaikai pasirenka vagonėlio pasaką, su šokių mokytoja vaikai šoka pasaką, su muzikos  vadove dainuoja, klauso, kaip tėveliai seka pasakas.

Vitalija Stankaitienė ir Danguolė Razantienė iš lopšelio- darželio „Žibutė“ pademonstravo videomedžiagą „Vaiko ugdymas lauke“. Patikėjome, jog ugdymas lauke patrauklus ir naudingas vaikams, pedagogams, tėvams. Mokytojos pasidalijo inovatyviomis idėjomis, kaip sukurti ugdymo aplinką lauke ikimokyklinio amžiaus vaikams atsižvelgiant į jų poreikius – dalijosi seminarų apie lauko darželį Vilniuje medžiaga ir pristatė savo tokios veiklos patirtį. Klausantiems tai pasirodė ypač įdomi veiklos praktika.

Plačiau »

Su MOKYTOJO diena!

 

 

 

 

 

 

Ruduo prisėjo gatvėse ir keliuose spalvų, tarsi sveikindamas Mokytojus su atėjusia švente. Su Mokytojo diena, mielieji, daug džiaugsmo kasdienėje,  bet kūrybiškoje veikloje, Jus praaugančių mokinių ir  visokeriopos sėkmės!

Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas

Kultūros darbuotojai mokėsi kūrybiško inovacijų taikymo

Šilutės rajono bibliotekininkai kartu su kitais kultūros įstaigų darbuotojais rugsėjo 23 dieną dalyvavo F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje organizuotuose praktiniuose-kūrybiniuose mokymuose „Kūrybiškumas ir inovacijos“. Mokymų lektorius – VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorijos direktorius Audrius Laurutis.

Taikant kūrybinio mąstymo bei idėjų generavimo metodus dalyviai individualiai ir grupėmis  žaidybine forma atliko įvairias užduotis, išradingai ir įvairiapusiškai žvelgė į provokuojančias situacijas.

Dalyviai mokymų metu giliau pažino ir atskleidė savo kūrybinį potencialą, inovatyviai pažvelgė į kultūrinę veiklą. Jie mokėsi būti ryžtingesni, pasitikėti savimi, kritiškai vertinti kūrybos rezultatus, kartu modeliavo galimų inovatyvių paslaugų ir kultūrinių produktų koncepcijas bei naujas idėjas.

Mokymai vykdomi įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Šilutės rajono savivaldybės finansuotą F. Bajoraičio viešosios bibliotekos projektą „Kompetencijų ugdymo sesija „Gerosios iniciatyvos – atspirties taškas kultūrinių pokyčių link“.

Jolita Baltutienė,
Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio
viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

Naujuosius mokslo metus pradedant

Rugsėjo 29 d. į metodinio būrelio susirinkimą „Naujuosius mokslo metus pradedant“ Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi tikybos mokytojai. Dalyvavo veiklos kuratorė Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, svečias iš Telšių katechetinio centro monsinjoras Rimantas Gudlinkis, parapijos klebonas Remigijus Saunorius, pateikę naujausią informaciją.

Rajono tikybos mokytojų susirinkimas tradiciškai pradėtas malda, kuriai vadovavo klebonas R. Saunorius. Jis pasveikino susirinkusius su prasidėjusiais mokslo metais bei artėjančia mokytojų dienos proga, padėkojo mokytojams ir katechetams už pasiaukojamą darbą.

Svečias R. Gudlinkis padėkojo mokytojams, dalyvavusiems Žemaičių Kalvarijos atlaiduose bei dalyvavusiems tikybos dėstymo Lietuvoje 30-mečio paminėjime. Kalbėjo apie veiklos planavimą ir iškylančias problemas. Viena jų – viruso pandemija. R. Gudlinkis informavo tikybos mokytojus apie seminarą „Praktinė pagalba tikybos pamokoms naudojant IT“, kuris vyks spalio 10 d. Telšiuose, akcentavo, jog IT būtinos šiandienos gyvenime; domėjosi, kokiomis IT platformomis naudojasi tikybos mokytojai. Svečias paaiškino apie planuojamus ilgalaikius mokymus tikybos mokytojams.

Plačiau »

Mažosios Lietuvos tautodailės bruožai: senos formos – nauji pavidalai

Spalio 26–28 d.Šilutės Hugo Šojaus muziejus KVIEČIA Į SEMINARĄ „Mažosios Lietuvos tautodailės bruožai: senos formos – nauji pavidalai“

Mažoji Lietuva – mažiausias Lietuvos etnografinis regionas, turįs ilgą istoriją ir daug savitumo. Seminaru bus siekiama giliau pažvelgti į Mažosios Lietuvos tautodailę: dalyviai bus supažindinti su dirbinių simbolika, raštais, spalvomis, klausys teorinių paskaitų, dalyvaus ekskursijoje ir praktiniuose užsiėmimuose. Žinias dalyviai pritaikys atkartodami senąsias technikas ir kurdami savitus jų pritaikymo šiandien būdus.

Seminaras skirtas kitų Lietuvos regionų etnokultūros centrų darbuotojams, muziejininkams, etninės kultūros ir technologijų mokytojams, tautodailininkams.

Plačiau »

Macikų lagerių istorijos aktualizavimas – pilietinio ugdymo dalis

Rugsėjo 17 d. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje vyko mokymai pedagogams „Macikų lagerių istorijos aktualizavimas – pilietinio ugdymo dalis“. Sulaukėme dalyvių iš Palangos, Telšių, Pagėgių savivaldybės, Šilutės miesto ir rajono mokyklų.

Mokytojai klausėsi konferencijos apie Macikų lagerių istoriją, komplekso svarbą ir įamžinimą, pabendravo su gulago lageryje kalėjusiu amžininku Kazimieru Valaičiu, dalyvavo ekskursijoje po Macikų lagerių kapines ir edukacijoje gulago lagerio tematika. Padiskutavome, kaip reikėtų papildyti mokymo programas, kad mokiniai labiau išmoktų XX a. Lietuvos istoriją, taip pat kuo svarbus Macikų lagerių kompleksas ir kaip būtų galima jį patraukliai įamžinti.

Mokymai buvo organizuoti laimėjus projektą ir iš dalies remiami Lietuvos kultūros tarybos bei Šilutės rajono savivaldybės.

Asta Bartkevičiūtė,
Šilutės Hugo Šojaus muziejaus
Mokslinių tyrimų skyriaus vedėja

Kolegialioji patyriminio ugdymo patirtis

Rugsėjo 22 d. rajono biologijos mokytojai organizavo metodinio būrelio susirinkimą „Kolegialioji patyriminio ugdymo patirtis“. Veiklos kuratorė Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Milukienė išsakė daug gerų minčių praktinių veiklų mokyklose veiklos tema, mokytojai pasidalijo kolegialiąja patirtimi.

Metodinio būrelio veiklą kuruojanti vyriausioji specialistė Giedrė Milukienė  pateikė daug naujos informacijos apie praktinių studijų dienas mokyklose: kaip jos vyksta, kaip ir kada jas galima organizuoti, kokia patirtis ir jų reikšmė ugdymo procesui.

Praktinių studijų organizavimo patirtimi pasidalijo metodinio būrelio pirmininkė Violeta Banionienė, Vilkyčių pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja, pademonstruota praktinės veiklos vaizdinė medžiaga, baigiamieji darbai, idėjos ir refleksijos.

Diskusijose aptarėme, kad praktinės veiklos mokiniams duoda daug žinių, pasitikėjimo savimi, savarankiškumo, verslumo, ugdo kompetencijas ir įgūdžius. Pritarėme nuomonei, kad tikslinga mokyklų mokytojams perimti kolegialiąją praktinių veiklų organizavimo patirtį.

Didele praktinių dienų organizavimo patirtimi pasidalijo Ingrida Cyrolies, Kintų pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė. Patirtis, kaip ugdomos kiekvieno mokinio kompetencijos, organizuojamos įvairios: socialinių mokslų, jaunųjų tyrėjų, sveikatingumo dienos ir daugybė kitų patyriminio ugdymo veiklų, apie kurias pasidalijo mokytoja Ingrida, sudomino susirinkimo dalyvius.

Violeta Banionienė,
Biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja

Darbas su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais

Rugsėjo 17 d. Šilutės r. psichologai klausėsi Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos specialiosios pedagogės Dainos Jucikaitės pranešimo „Darbas su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais“, dalinosi kolegialiąja patirtimi dirbant su mokiniais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų.

Lektorė supažindino su autizmo spektro sutrikimo ypatumų įvairove. Pristatė struktūruoto mokymo naudą autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams. Specialioji pedagogė dalinosi savo patirtimi, išbandytais darbe metodais.

Taip pat psichologai aptarė COVID-19 psichikos pasekmės mokiniams, tėvams ir pedagogams.  Pandemija ir įvestas karantinas Lietuvoje sukėlė neeilinį stresą bei nerimą žmonėms. Sugrįžus po karantino į mokyklas padidėjo nerimo, santykių šeimoje, vienišumo, depresijos problemos.

Gabrielė Norgėlaitė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė

Gyvenimas – tai kūryba…

Kviečiame aplankyti Šilutės švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojamą Šilutės trečiojo amžiaus universiteto studentų dailės būrelio studentų kūrybinių darbų parodą „Gyvenimas – tai kūryba…“ Parodos vadovas – Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis.

Gausioje parodoje eksponuojami tapybos darbai, atlikti akrilo ir akvarelės technikomis ant skirtingo formato popieriaus ir kartono. Dominuoja peizažo žanras.

Dviejų metų užsiėmimų metu studentai turėjo galimybę susipažinti su skirtingais tapybos žanrais ir technikomis, tačiau labiausiai pamėgtas buvo  peizažas, Šilutės miesto architektūriniai statiniai, gamtos motyvai, gėlės. Visi eksponuojami parodos darbai buvo sukurti per pirmąjį šių metų pusmetį. Tai nuoseklaus dvejų metų mokytojo metodinio darbo rezultatas – pamokoms buvo pasitelktos ir informacinės technologijos, stebėtos vaizdo pamokos užsienio kalbomis, nemažai eskizuota, ieškota, atlikta daugybė praktinių, spalvinių bandymų.

Šiais mokslo metais taip pat planuojame organizuoti Trečiojo amžiaus universiteto dailės būrelį, gilinti meno pažinimo žinias, susipažinti su naujomis tapybos ir grafikos technikomis, profesionalių dailininkų kūryba. Sukurtais darbais mokslo metų pabaigoje galėsime vėl džiuginti rajono bendruomenę.

Aurimas Liekis,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro dailės mokytojas metodininkas

Formuokime neigiamą jaunų žmonių požiūrį į psichoaktyvių medžiagų vartojimą

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, siekdamas paskatinti jaunus asmenis rinktis sveiką gyvenimo būdą, nevartoti psichoaktyviųjų medžiagų bei atsižvelgdamas į tai, kad visuomenės informavimas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei pagalbos gavimo klausimais yra vienas iš prevencijos uždavinių, sukūrė interneto svetaines:

www.askritiskas.lt arba K.A.S (kritiškas, atviras, stiprus) – tai interaktyvi interneto svetainė jaunimui nuo 14 m., pradėjusi veikti 2019 m. Ja siekiama tinkamai informuoti jaunus asmenis, suteikiant žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo poveikį ir rizikas; skatinti juos būti atvirais bendrauti, veikti, nebijoti iššūkių ir atsakomybės bei sveikai ir įdomiai gyventi, pasitikėti savimi.

www.nerukysiu.lt – tai interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio, bei motyvuoti asmenis nerūkyti. Svetainėje galima rasti testus, padedančius sužinoti rūkančiojo tipą bei priklausomybės laipsnį, rūkymo išlaidų skaičiuoklę, žmogaus kūną, parodantį žalą sveikatai, Lietuvos žemėlapį, kur kreiptis pagalbos metant rūkyti ir kt.

www.kaveikiavaikai.lt – asociacijos „Mentor Lietuva“ sukurta, o nuo 2020 m. Departamento administruojama, internetinė mokymosi programa tėvams (globėjams), kurios tikslas – padėti jiems geriau suprasti savo vaikus, stiprinti tarpusavio ryšį bei suteikti reikalingų žinių apie sveiką gyvenimo būdą ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Ši mokomoji programa yra paremta užduočių principu, kurias atlikus, įgytos žinios nesunkiai pritaikomos praktikoje.

Svetainių www.askritiskas.lt ir www.nerukysiu.lt viešinimui yra sukurti ir visai visuomenei prieinami patrauklūs bei šiuolaikiški vaizdo filmukai (ilgesni ir trumpesni) bei reklaminiai skydeliai.

Pažymime, jog šiose interneto svetainėse esanti informacija gali būti naudinga ne tik vaikams ir jaunimui, jų tėvams, tačiau ir švietimo įstaigų darbuotojams, dalyvaujantiems vaikų ugdymo procese bei vykdantiems psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją.