Pradinių klasių mokytojų virtualus susirinkimas

Birželio 2 d. Pamario zonos pradinių klasių mokytojai virtualiame metodinio būrelio susirinkime dalijosi kolegialiąja nuotolinio ugdymo patirtimi. Mokytojai įsisavino daug programų, ieškojo optimaliausių nuotolinio ugdymo būdų, teigė net, kad gyveno tuos porą mėnesių vien darbu, pamiršdami asmeninį gyvenimą.

Mokytojai dalijosi informacija apie kompiuterines mokymo priemones įvairioms pamokoms ir jų naudojimo galimybes, savarankiško mokymosi priemones, padedančias pakartoti ir įtvirtinti mokymosi medžiagą, IKT naudojimą vertinant mokinių pasiekimus ir palaikant ryšius su tėvais. Laikotarpis, tapęs virtualiu, pakeitė mokinių, mokytojų ir tėvų gyvenimą. Mokytojai dalijosi mintimis, kokius sprendimus rado šiuo neįprastu virtualaus bendravimo ir darbo metu. Buvo net įsigudrinusių švęsti virtualias šventes, išleistuves… Pasidalyta praktinė patirtis mus praturtino sprendimų idėjomis.

Danguolė Jonelienė,
Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Vainuto gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Matematikos mokytojų kolegialioji patirtis

Birželio 1 d. virtualiame metodinio būrelio susirinkime matematikos mokytojai dalijosi nuotolinio darbo kolegialiąja patirtimi, kuri kiekvieno – kitokia.

Mokytojai minėjo, kad informacinės technologijos suteikė puikias informavimo ir darbo, bendravimo su tėvais galimybes, tačiau būtinybės sąlygotas skubus perėjimas prie nuotolinio darbo atnešė ir daugybę rūpesčių, stresų, kuriuos kiekvienas turėjome įveikti. Įsisavinome aibes naujų programų, taikėme parankesnes virtualias aplinkas, apie ką ir kalbėjome virtualiame susirinkime.

Vienas sunkiausių užduočių šiame etape buvo mokinių darbų vertinimas, objektyvumo siekimas. Nes mokiniai labai linkę gudrauti, pasinaudoti kolegų „sufleravimo“ paslauga. Ir kaip vertinti mokinių darbus, jei šešiolika jų atsiunčiami su viena ir ta pačia klaida? Kaip matyti mokinių darbą, kai jų nėra šalia, o visi užduotis atlieka puikiai…

Jadvyga Rutkauskaitė,
Metodinio būrelio pirmininkė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos vyresnioji matematikos mokytoja

Socialinės pedagoginės pagalbos dokumentavimas

Gegužės 19 d. Šilutės rajono socialiniai pedagogai jungėsi į virtualų metodinio būrelio susirinkimą „Socialinės pedagoginės pagalbos dokumentavimas“, aptarė veiklos ir jos dokumentavimo klausimus.

Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, kuruojanti metodinio būrelio veiklą, pateikė informaciją apie vaikų vasaros poilsio stovyklų projektų rengimą, pasiūlė mokykloms rašyti vaikų vasaros poilsio projektus, į kuriuos įtraukti visus vaikus. Socialinės pedagogės dalijosi patirtimi, kaip organizuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokyklose.

Aptarėme dokumentus, reglamentuojančius pagalbos vaikui plano rengimą. Šis virtualus susitikimas buvo prasmingas, nes išsiaiškinome ugdymo procese iškilusius klausimus.

Jurgita Barškietienė,
Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė

Kviečiame į virtualią parodą „Šeima“

Meilė, rūpestis, supratimas, bendravimas, namai ir daug kitų gražių žodžių telpa sąvokoje „ŠEIMA“. Nuotolinio ugdymo metu Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos logopedės Eglė Račienė, Kristina Stonytė – Bidvienė, logopedė, specialioji pedagogė, logopedė Daina Jucikaitė gegužės pirmosiomis savaitėmis užsiėmimų metu plėtojo sąvoką ,,Šeima“.

Namuose vaikučiai kartu su tėveliais atliko namų darbų užduotis – rašė savo šeimos narių vardus, piešė šeimos paveikslus, kalbėjo apie šeimos laisvalaikį.

Daug bendravome, kalbėjomės, kol ilgo nuotolinio mūsų darbo pabaigoje gavome rezultatą – sukūrėme virtualią parodą, kurią ir kviečiame pamatyti adresu:

Daina Jucikaitė,
Švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė, logopedė

Eglė Račienė, Kristina Stonytė-Bidvienė,
Švietimo pagalbos tarnybos logopedės

Žibų zonos pradinių klasių mokytojų ugdymo patirtis

Gegužės 14 d. Žibų zonos pradinių klasių mokytojos jungėsi  į vaizdo konferenciją-virtualų metodinio būrelio susirinkimą „Nuotolinio ugdymo aktualijos, refleksija“.

Prisijungė dvidešimt trys pedagogės. Dalijosi, kaip sekasi mokyti  nuotoliniu būdu.

Pedagogės išvardino, kokias mokymosi platformas naudoja – vienos naudoja messenger, Zom, Skype, Tamo, skaitmenines programas, kitos – net kelias.

Visos pritarė, kad nuotolinis mokymas – didelis iššūkis. Minėjo, kad, mokymo(si) nuotoliniu būdu, pradžioje buvo kilę nesklandumų, trukdžių. Dabar jau viskas vyksta sklandžiai, mokytojos ir mokinių tėvai pripranta prie nuotolinio mokymo(si). Pradžioje reikėjo mokyti ir  tėvelius, kad jie galėtų padėti mokiniams atlikti užduotis.

Šis susitikimas davė galimybę pasidalinti gerąja patirtimi, išsakyti savo nuomonę, stengtis žiūrėti į susidariusią situaciją ramiai, pozityviai. Tobulėjame visi: mokytojai, mokiniai, tėveliai.

Žaneta Danienė,
Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio mokytoja metodininkė,
Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Fizikos mokytojų kolegialioji patirtis

Gegužės 12 d. rajono fizikos mokytojai virtualiame susirinkime dalijosi nuotolinio ugdymo patirtimi. Naujas mokymo būdas užklupo visus netikėtai, todėl ne vienam tapo „šaltu dušu“.

Mokytojai daugiau mažiau įvaldę informacines technologijas ir turi ne tik pradmenis. Tačiau situacija netikėta vien dėl to, kad nuotoliniam ugdymui nebuvome pasiruošę, todėl dabar situacijoje geriau tiems, kurie „apsiginklavę“ kuo tobulesne išmaniąja technika. Išeitį randame visi, naudojame ugdymo procesui, ką turime. Dalijomės patirtimis, aptarėme, programas, naudojamas platformas, ugdymo procesą ir su juo susijusias situacijas. Kolegų patirtis praverčia praktinėje veikloje.

Jonas Jaunius,
Fizikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas,
Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos dalijosi nuotolinio ugdymo informacija

Gegužės 6 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojos virtualiame susirinkime aptarė nuotolinio ugdymo aktualijas ir išklausė turtingą informacija Ingos Mockienės, Šilutės lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytojos pranešimą „Priešokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės“, kuriuo ji dalijosi savo nuotolinio darbo patirtimi.

Prisijungė per dvi dešimtis priešmokyklinio ugdymo mokytojų, dalijosi kolegialiąja patirtimi, kaip kiekvienoje įstaigoje įgyvendina nuotolinį ugdymą. Patirčių yra įvairių, ir visos jos racionalios, optimaliausios esamoje situacijoje.

Inga Mockienė pasidalijo tikrai vertinga savo darbo patirtimi, kokias programas ji naudoja, kaip rengia mokiniams virtualias užduotis, nurodė internetinius adresus, kuriais kolegės gali ieškoti naudingos informacijos ir pasidalijo galimais nuotolinio ugdymo sprendimais.

Taip pat savo patirtimi dalijosi kiekvienos ugdymo įstaigos pedagogai. Beliko stebėtis jų išradingumu, racionalumu ir atsidavimu savo darbui – ieškotas ir atrastas optimaliausias sprendimas džiugina rezultatu bendruomenes.

Lilija Venckienė,
Priešmokyklinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Virtuali paroda Motinos dienai

Gegužės pirmąjį sekmadienį minėjome Motinos dieną. Visą savaitę iki šios šventės logopedžių Eglės Račienės ir Kristinos Stonytės – Bidvienės bei specialiosios pedagogės, logopedės Dainos Jucikaitės konsultuojami vaikai, padedami tėvų, sesių ar brolių, kūrė darbelius mamai. Juos piešė, kirpo, klijavo, statė, dėliojo iš gėlių. Vaikų buvo paprašyta gražiais žodeliais apibūdinti savo mamas ir juos užrašyti patiems ar pasinaudojant kitų asmenų pagalba.

Tęsdamos savo virtualių parodų ciklą kviečiame pasidžiaugti paroda, skirta Motinos dienai. Paroda

Daina Jucikaitė,
Švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė, logopedė

Pažintinių gebėjimų vertinimo galimybės psichologiniame konsultavime

Gegužės 5 d. rajono mokyklų psichologai dalinosi kolegialiąja psichologinio konsultavimo patirtimi. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos psichologo asistentė Gintautė Kubiliūtė pristatė pažintinių gebėjimų vertinimo galimybes psichologiniame konsultavime. Psichologo asistentė dalijosi patirtimi, kurios sėmėsi VDU  sveikatos psichologo magistro studijose ir darbe su vaikais.

Pažintinių gebėjimų vertinimas reikalingas norint suprasti vaiko protinę veiklą – kaip atsimena ir išmoksta, kaip geba panaudoti turimą informaciją spręsdami problemas. Nuo pažintinių gebėjimų (suvokimo, atminties, dėmesio, mąstymo procesų) priklauso vaiko gebėjimas mokytis,  funkcionavimas mokykloje ir kitoje aplinkoje.

Psichologiniame konsultavime pažintinių gebėjimų vertinimui naudojami standartizuotos ir adaptuotos Lietuvai metodikos, kurias norint taikyti reikalingi papildomi mokymai.  Taip pat taikomi nestandartizuoti metodai, kurie leidžia kelti įvairias hipotezes apie vaiko pažintinius gebėjimus.

Gabrielė Asiulevičienė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos psichologė

Geografijos mokytojų veikla

Gegužės 5 d. popietę rajono geografijos mokytojai susitiko „Online“ prie apskritojo stalo aptarti nuotolinio mokymo sėkmes.

Kiekvienas įgyjame savo patirtį ir renkamės optimaliausius nuotolinio ugdymo sprendimus, tačiau vieni kitiems atskleidėme pavykusius atvejus ir dalijomės patirtimi dirbant neįprastomis karantino sąlygomis. Po ilgai užsitęsusios refleksijos, prieita prie išvados, kad dalis mokytojų naudoja platformą „Google classroom“, nes šis įrankis paprastas, patogus naudoti, turi daug galimybių. Taip pat naudojamasi „Zoom‘, „eTest.lt“, „Eduka“, „smp.geografija.lt“, „e-mokykla“, „Kahoot“ teikiamomis galimybėmis. Visi sutarė, kad nuotolinis mokymas – didelis iššūkis, kuris pradžioje labai gąsdino, tačiau praėjus mėnesiui ir nusistovėjus tvarkai, nuotaikos visų geros.

Virtualus susitikimas mums davė galimybę keistis kolegialiąja nuotolinio ugdymo patirtimi, vieni kitiems atsakėme į ugdymo procese iškilusius klausimus, baigdami palinkėjome vieni kitiems neprarasti optimizmo, kantrybės ir kūrybingumo.

Alicija Odinbergienė,
Geografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja