Tavo karjeros pradžia IT sektoriuje

Siekdama suteikti galimybę įgyti šiandien reikalingiausių darbo rinkoje įgūdžių ir įgalinti kuo daugiau moterų prisidėti prie ekonomikos augimo asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ kviečia moteris, norinčias pradėti profesinį kelią IT sektoriuje, dalyvauti tarptautinės organizacijos „INCO Academy“ nemokamoje programoje „Work in Tech“.

„Work in Tech“ programa įgyvendinama 17-oje  Europos valstybių.  Iniciatyvos tikslas –  įgalinti 9500 asmenų susikurti geresnes socialines ir ekonomines sąlygas. Paramą programai teikia tarptautinė mokymų platforma „Coursera“.

Plačiau »

Parodos ”Visos gėlės Tau, Mamyte“ darbeliai

Gegužės 18 dieną, rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojos virtualiame susirinkime dalijosi  darbo patirtimi ir gautu rezultatu, padedant kurti ugdytiniams gėlytes, kuriomis galėjo pasveikinti savo mamytes. Paroda   skirta  Motinos dienai paminėti ir ja buvo siekiama skatinti vaikų kūrybiškumą  ir saviraišką, originalumą bei plėtoti  bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų.

Prisijungė per dvi dešimtis priešmokyklinio ugdymo mokytojų.  Iš visų prisijungusių ugdymo įstaigų pasisakė visos priešmokyklinio ugdymo mokytojos. Pasidžiaugėme labai kūrybiškais ir įdomiais darbeliais.  Elektroninėje erdvėje bus galima pamatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą „Visos gėlės tau, mamyte“ , kurią organizavo  Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytoja Lilija Venckienė.

Džiaugiamės mokinių įgytomis kompetencijomis – kaip pradžiuginti vienintelę mylimiausią mamytę savo sukurtais džiaugsmingais kūriniais.

Lilija Venckienė,
Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

(Šaltinis – Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos svetainė – mjmokykla.lt)

Specialiųjų pedagogų-logopedų metodinio būrelio susirinkimas „Pristatome metodines priemones“

Gegužės 21 d. vyko Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas „Pristatome metodines priemones“. Švietimo įstaigų pedagogai pristatė savo kolegialiąją patirtį ir pačių sukurtas metodines priemones, naudojamas ugdymo procese. Mokytojai susitarė metodines priemones pasiūlyti taikyti kolegoms, o rudenį jas aprobuoti metodiniame būrelyje.

Šilutės lopšelio/darželio „Žibutė“ specialioji pedagogė Rasa Milašauskienė skaitė pranešimą apie autizmo spektro ar kitų elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymą. Specialioji pedagogė dalinosi savo patirtimi, kokius ugdymo būdus ir metodus taiko dirbdama su ikimokyklinio amžiaus vaikais, supažindino su priemonėmis, naudojamomis savo darbe.  Pedagogė pasidalino savo sukurtu protokolu, sutrikusioms vaiko funkcijoms nustatyti, kol vaikas nevertinas Vaikų raidos centre, papasakojo, kaip jis naudojamas ir kokią informaciją suteikia ugdytojui.

Plačiau »

ATVIRA INTEGRUOTA PAMOKA KINTUOSE, KURI BUVO GENIALI SAVO PAPRASTUMU IR DAR…

Balandžio 20 d. Kintų pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė Elena Lučinskienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė pakvietė rajono mokytojus į nuotolinę atvirą  integruotą lietuvių kalbos ir matematikos pamoką 7 klasės mokiniams „Skaičiai ir skaitvardžiai lietuvių mįslėse“.

Renginio nereikėjo reklamuoti. Norinčiųjų stebėti pamoką buvo tikrai daug. Tai dar vienas įrodymas, kad Kintų pagrindinės mokyklos mokytojai garsėja neįprastomis pamokomis, įdomiomis atviromis integruotomis veiklomis.

Plačiau »

KALBOS UGDYMAS ANKSTYVAJAME IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE

Gegužės 19 dieną ikimokyklinio ugdymo mokytojai nuotoliniame susirinkime, dalijosi kolegialiąja darbo patirtimi, taikant pozityvaus ugdymo metodus, lavinančius ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinius gebėjimus.

Nėlia Damanskienė iš lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pristatė projektinę veiklą „Miklūs piršteliai – gražūs žodeliai“. Pedagogė  pastebi, jog organizuotos veiklos, orientuotos į smulkiosios motorikos lavinimą,  ankstyvojo amžiaus vaikams tikras iššūkis, pvz.: paimti kamuoliukus žnyplėmis, prisegti segtukus, plėšyti popierių, o kai kurie užsiėmimai teikia daug džiaugsmo, pvz. žaidimai su kinetiniu smėliu, vandeniu, pirštukų žaidimai ir kt. Glaudus bendradarbiavimas su šeimomis padeda siekti puikių rezultatų. Projekto pabaigą vainikavo pasakos „Ropė“ inscenizacija.

Plačiau »

UGDYMO LAUKE IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS

Gegužės 18 d. Šilutės lopšelyje-darželyje „Žibutė“ vyko respublikinė nuotolinė metodinė diena „Ugdymo lauke iššūkiai ir galimybės“ Lietuvos ugdymo įstaigoms „Žibutė“. Joje dalyvavo Kretingos, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus ir Druskininkų ugdymo įstaigų „Žibutės“ vadovai ir pedagogai, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus mentorė Vida Nemanienė.

Metodinės dienos dalyvius pasveikino Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“ sambūrio iniciatorė, veiklos organizatorė Kretingos mokyklos-darželio direktorė Snieguolė Bružė,  Šilutės švietimo ir kultūros skyriaus mentorė Vida Nemanienė. Buvo pasidalinta mintimis apie šių įstaigų bendrystę, aptarti bendri darbai ir gairės tolimesnei veiklai, pasidžiaugta sukurtu logotipu, susitarta dėl kito susitikimo Druskininkuose. „Žibučių“ sambūriui palinkėta kolegialaus bendradarbiavimo ir sėkmės.

Direktorė Raimonda Jaruškevičienė pristatė Šilutės lopšelį-darželį „Žibutė“, papasakodama jo atsiradimo istoriją ir veiklą iki šių dienų.

Plačiau »

NUOTOLINIS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ RENGINYS  “LIETUVA PASAULYJE”

Įgyvendinant Praktinių studijų dienų veiklą (projektas “Lyderių laikas”) Kintų, Usėnų, Katyčių pagrindinės mokyklos (komanda KUK) 2020-2021 m. m. dalyvauja bendradarbiavimo projekte “Lietuva pasaulyje”. Į šį projektą įsitraukė ne tik pradinių ir pagrindinių klasių mokytojai, bet ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Gegužės 11 d. vyko trijų mokyklų – Kintų, Usėnų, Katyčių – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių bendras renginys “Lietuva pasaulyje”. Pandeminė situacija pakoregavo susitikimo formą – susitikimas vyko nuotoliniu būdu. Kiekviena darželio grupė paruošė prisistatymą, meninį pasirodymą, kūrybinį namų darbą. Smagu buvo stebėti vaikų pasirodymus, jų emocijas ekrane. Kūrybiniai darbeliai, piešiniai atspindėjo kiekvieno darželio gyvenamąją vietą, jos įžymybes. Renginio pabaigoje pasirodžiusi Pepė Ilgakojinė (meninio ugdymo mokytoja Simona) pakvietė visus vaikus bendram nuotaikingam šokiui.

Plačiau »

Mokinius ir mokytojus subūrė poetas Vytautas Mačernis

Gegužės 13 d. vyko Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos inicijuota nuotolinė respublikinė literatūrinė-kūrybinė konferencija, skirta poeto Vytauto Mačernio 100-mečiui. Galima sakyti, kad mokinius ir mokytojus poetas Vytautas Mačernis ne tik subūrė, bet ir užbūrė, įkvėpė.

Konferencijoje puikiai parengtus pranešimus pristatė 7-12 klasių mokiniai: Emilija Lukoševičiūtė (Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, vadovė mokyt. Rasa Rancienė), Roberta Petrylaitė, Valentina Dyglytė (Šilutės pirmoji gimnazija, vadovė mokyt. Jovita Kiaupienė), Deimantė Šedytė (Žemaičių Naumiesčio gimnazija, vadovė mokyt. Jūratė Daugalienė), Darija Gvazdauskaitė, Dovydas Valutis, Valdas Mikužis (Vilkyčių pagrindinė mokykla, vadovė mokyt. Birutė Dapkūnienė), Vilius Gailiūnas, Raminta Jėgerytė (Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, vadovė mokyt. Rita Vanagienė), Agnė Žiliūtė, Ugnius Nogaitis (Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, vadovė mokyt. Gitana Žygaitytė), Gytis Nogaitis, Vakarė Alonderytė, Raminta Stirbytė (Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, vadovės mokyt. Rasvita Kundrotaitė ir mokyt. Jūratė Leonienė). Ypač konferenciją praturtino Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos ekspertės Aldonos Kruševičiūtės, daug laiko paskyrusios poeto gyvenimo tyrinėjimui, pranešimas „Susipažinkime: šimtametis jaunuolis Vytautas Mačernis“.

Plačiau »

Tyrimas dėl švietimo pagalbos specialistų prieinamumo SUP turintiems vaikams

Per 2021 m. vasario mėnesį atlikta uždara anketinė ugdymo įstaigų apklausa raštu siekiant išsiaiškinti rajono ugdymo įstaigose esančių švietimo pagalbos specialistų faktinį krūvį bei mokinių, turinčių SUP, realią švietimo pagalbos specialistų pagalbą 2020 metais, iki Įtraukiojo ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų plano įgyvendinimo.

Balandžio-gegužės mėn.  Zoom platformoje vyko Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojos Janinos Toleikienės pranešimo „Švietimo pagalbos prieinamumas vaikams, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, Šilutės rajono lopšeliuose -darželiuose bei mokyklose 2020 metais“ pristatymai Šilutės rajono lopšelių-darželių,  mokyklų VGK pirmininkams bei savivaldybės administracijos VGK nariams.

Plačiau »

Paroda „Metodinės priemonės ir jų turinys pagal vaiko pažintines galias“

Rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojos kviečia į virtualią parodą „Metodinės priemonės ir jų turinys pagal vaiko pažintines galias“.

Tai pačių mokytojų sukurtos ir jų kasdieniame darbe naudojamos metodinės priemonės ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus.  Mokytojai nestokoja kūrybiškumo ir išmonės siekdami mokinių kompetencijų. Aptarėme parodos organizavimo klausimus ikimokyklinio ugdymo metodinių būrelių susirinkime ir įgyvendinome šią gražią idėją – sukūrėme daug įdomių žaidimų ir metodinių priemonių mažiesiems. Kviečiame susipažinti, siūlome taikyti praktiškai.

Dėkojame mokytojams už kūrybiškumą ir geranoriškumą siekiant ugdymo tikslų.

Daiva Bačiulienė,
Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė