Prisidėkite prie supratingumo akcijos „Mėlynasis balionėlis“

Balandžio 2 – ąją viso pasaulio bendruomenė autizmo dieną mini naudodama mėlyną spalvą.  Artėjant balandžio 2-ajai kviečiame rajono švietimo įstaigų bendruomenes SUPRATINGUMO AKCIJAI „Mėlynasis balionėlis“, kuria norime pakviesti būti supratingiems ir tolerantiškiems, ragindami ištiesti draugystės ir pagalbos ranką kitokiems vaikams. Ir, žinoma, ne vieną dieną, bet apvalius metus.

Šios dienos tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro raidos sutrikimus, atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į kylančias problemas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, ugdyti visuomenės supratimą bei toleranciją kitokiems vaikams ir juos auginantiems tėvams.

Pieškite, kirpkite, klijuokite, aplikuokite, pasipuoškite ugdymo įstaigų įėjimus, langus, duris mėlynais balionais  ir pasidalinkite savo nuotraukomis (iki balandžio 2 d., nuotraukos – be vaikų!) su mumis komentaruose adresu: https://www.facebook.com/sptsilute/ (norintys gauti pažymą už dalyvavimą akcijoje, registruokitės sistemoje semiplius.lt)

Eglė Račienė,
Švietimo pagalbos tarnybos logopedė metodininkė

Žvilgsnis į dabartį pro vaikystės prisiminimų langą

Kovo 18 d., ketvirtadienį, Šilutės rajono psichologai susirinko virtualiam pokalbiui-diskusijai „Žvilgsnis į dabartį pro vaikystės prisiminimų langą“.  Jiems buvo pristatytas Individualiosios psichologijos metodas „Ankstyvieji prisiminimai“.

Individualioji psichologija remiasi principu, kad visas žmogaus elgesys yra tikslingas ir nukreiptas būti svarbiu socialiniame kontekste, priklausyti, jaustis reikšmingu, sugebančiu ir išdrįstančiu. Taip pat didelis dėmesys kreipiamas į žmogaus gyvenimo stilių, kuris atskleidžia žmogaus požiūrį į save (koks esu, koks turėčiau būti), į kitus (kokie yra žmonės, kokie vyrai ir moterys, ko jie tikisi iš manęs) ir į pasaulį (ko noriu iš pasaulio ir ko pasaulis tikisi iš manęs).

Plačiau »

„Kaip sudominti pradinuką skaityti?“ 

Kovo 17 d. Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas vyko virtualioje aplinkoje. Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos Rasa Jankauskienė, Daiva Šarlauskienė ir Rita Kriščiūnienė pasidalijo kolegialiąja patirtimi, kaip sudominti pradinukus skaityti.

Mokytojos Rasa Jankauskienė, Daiva Šarlauskienė ir Rita Kriščiūnienė papasakojo, kaip sudomina savo mokinius skaityti – naudoja įvairius metodus, skatinimo ir motyvavimo būdus.

Mokytojos Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkime išgirdo nemažai naudingos informacijos, praturtino savo žinių bagažą, pasidalijo savo kolegialiąja patirtimi. Pranešimai buvo kūrybiški, įdomūs, teikiantys naujų idėjų ir metodų, kaip sudominti pradinuką skaityti. Mokytojai sutelkia visas išgales kaip pasiekti rezultato, o pagrindinis skaitymo skatintojas ir garantas yra šeima, kurioje tėvų pavyzdys ir vaidmuo nepakeičiamas.

Žaneta Danienė,
Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Specpedagogai ir logopedai organizuoja parodą „Velykų bobutės belaukiant“

Kovo 18 d. specialieji pedagogai ir  logopedai susitiko virtualioje aplinkoje Zoom ir dalijosi patirtimi, kaip sekasi organizuoti parodą „Velykų bobutės belaukiant“. Pedagogai su savo ugdytiniais, kūrybingai, išradingai, originaliai puošia savo kabinetus, kuria sveikinimus, margina margučius įvairia technika.

Organizuojamos parodos tikslas – turtinti ir plėtoti specialiųjų poreikių mokinių meninę saviraišką, puoselėjant ir išsaugant Velykinių papročių tradicijas. Didžiausias iššūkis veiklas organizuoti dirbant nuotoliniu būdu, todėl buvo prašoma ir kitų pedagogų įsitraukimo. Susitikime aptarta, kaip sekėsi įtraukti mokinius, kiek prie kūrybinių darbelių prisidėjo darželių auklėtojai, pradinių klasių mokytojai, kiek į veiklą įsitraukė mokinių tėvai, su kokiais iššūkiais teko susidurti. Virtuali paroda bus eksponuojama Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų Facebook paskyroje bei Švietimo pagalbos tarnybos internetiniame puslapyje www.sptsilute.lt

Susitikimo metu aptartas 2021 m. veiklos planas, diskutuota apie numatomas veiklas, jų vykdymo galimybes. Pedagogams pasiūlyta prisidėti ir papildyti veiklos planą pagal poreikį, rodyti savo iniciatyvą ir dalintis kolegialia  patirtimi.  Svarstėme kontaktinio susitikimo galimybę baigiantis mokslo metams: organizuoti edukacinę išvyką, ar bent virtualią edukaciją.

Agnita Kazakevičienė,
Specialioji pedagogė metodininkė,
Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė

Biologijos mokytojai dalijosi kolegialiąja praktinių studijų dienų patirtimi

Kovo 16 d. rajono biologijos mokytojai nuotoliniame susirinkime aptarė veiklos klausimus: rajoninę 9-12 klasių mokinių biologijos olimpiadą, 2021 metų veiklos planą ir dalijosi kolegialiąja praktinių studijų dienų patirtimi.

Atstovai nuo švietimo įstaigų pasidalijo patirtimi, kaip savo mokyklose organizuoja nuotolines praktinių studijų dienas. Aptarėme veiklos planą, siūlėme kaip įgyvendinti planuotas veiklas esant pandemijos trikdžiams. Dalijomės 9-12 klasių mokinių rajoninės biologijos olimpiados organizavimo ir vykdymo patirtimi ir įžvalgomis. Taip pat aptarėme kovo 24 d. vyksiantį 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados antrąjį etapą.

Violeta Banionienė,
Biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja

Virtuali diskusija „Kaip aš motyvuoju mokinį“. Kolegialioji gimnazijų ir pagrindinių mokyklų patirtis

Kovo 9 dieną chemijos mokytojos, susitikusios virtualioje aplinkoje ZOOM, dalijosi patirtimi apie IT priemonių panaudojimo privalumus, kokias kitas metodines priemones naudoja pamokoje, kaip nuo to priklauso virtualaus ugdymo kokybė, mokinių mokymosi motyvacija  ir pasiekimų rezultatai.  Aptarė planuojamas 2021 m veiklas.

Pasitarimas buvo darbinis ir kupinas diskusijų, nes mokyklos dirba skirtingose platformose. Agnė Rupeikienė pademonstravo, kaip naudoja  dokumentų kamerą, o Dainora Laukevičienė – grafinę planšetę. Mokytojai, pripažino, kad tai yra būtinos priemonės chemijos mokymui nuotoliniu būdu. Sutarė, kad tie, kurie neturi jų, kreipsis į mokyklos vadovus dėl galimybės įsigyti grafines planšetes ir/ar vaizdo kameras dar šiais mokslo metais. Diskusijai buvo  iškeltas klausimas, kaip vesti pamokas, kurias nuotoliniu būdu galėtų stebėti chemijos mokytojai iš kitų mokyklų nuotoliniu būdu. Metodininkė Nijolė Rimkuvienė pasidalino patirtimi, kaip techniškai galima būtų organizuoti chemijos mokytojų metodinio būrelio tarpusavio pamokų stebėjimą. Chemijos mokytoja Dalia Jonaitienė atkreipė dėmesį, kad siekiant mokymosi motyvacijos, reikia  skatinti mokinius,  dirbančius nuotoliniu būdu, ir pasidalino praktiniais patarimais.

Plačiau »

Nuotolinio ugdymo kokybės svertai ir iššūkiai

Kovo 10 d. Pamario zonos pradinių klasių mokytojai virtualiame susirinkime dalijosi kolegialiąja patirtimi tema „Nuotolinio ugdymo kokybės svertai ir iššūkiai“. Išklausėme keletą išsamių pranešimų, veiklos pristatymų ir nuomones apie nuotolinį ugdymą. Pranešėjos teigė, kad nuotolinis ugdymas turi ir pliusų, ir minusų.

Prasidėjęs nuotolinis ugdymas mokyklose įnešė nemažai sumaišties – mokytojams teko pergalvoti ugdymo turinį, kitaip planuoti darbą, atrasti tinkamiausius technologinius sprendimus. Kasdienį mokymąsi klasėse pakeitė retas mūsų ugdymo praktikoje taikytas nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdas. Susirinkę dalijomės kolegialiąja patirtimi.

Plačiau »

Vaikų elgesio ir emocijų valdymo sunkumai. Kokios strategijos veikia?

Vasario mėn. 18 d. vyko nuotolinis seminaras „Vaikų elgesio ir emocijų valdymo sunkumai. Kokios strategijos veikia“ skirtas visos šalies tėvams, pedagogams, specialistams bei visiems besidomintiems vaiko psichologija.

Gausus dalyvių skaičius bei vykusi diskusija atskleidė, kad tai labai aktuali tema tiek pedagogams, tiek tėvams. Seminaro metu aptarti skirtingo amžiaus vaikų elgesio motyvai, elgesio ir emocijų raiškos ypatumai, o didžiausias dėmesys buvo skiriamas aptarti būdus ir metodus, kurie padeda tvarkytis su vaikų ir paauglių elgesio ir emociniais sunkumais namuose bei ugdymo įstaigose.

Seminaro metu buvo skirtas laikas diskusijai bei atsakymams į dalyviams aktualius klausimus.

Rosita Katauskienė,
Psichologė-psichoterapeutė

Integruota atvira logopedės ir auklėtojos veikla „Raudonkepuraitėje“

Kovo 4 d. Šilutės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ vyko virtuali atvira integruota auklėtojos metodininkės  Lauros Zdanauskaitės-Lazaraitienės  ir Švietimo pagalbos tarnybos logopedės metodininkės Eglės Račienės veikla „Dovanos Lietuvai iš kermošiaus“.

Turiniu veikla apjungė dvi šventes:  Kaziuko kermošių ir Lietuvos Laisvės – kovo 11-osios – šventę. Auklėtoja ir logopedė pasidabino tautiniais ir Lietuvos vėliavos spalvų rūbais. Buvo surengtas šventinis Kaziuko rytmetys. Vaikai atliko logopedo užduotėles su Kaziuko kermošiaus riestainiu, virtualiai pakeliavo po Lietuvą: aplankė Gedimino pilį, Kryžių kalną, Baltijos jūrą, Kauno zoologijos sodą, kitas įžymias vietoves, prisiminė Lietuvos simboliką.

Linksmajame žaidime „Žirnių“ grupės ugdytiniai sprendė išmaniąją užduotį: ieškojo Lietuvos vėliavos ir po ja besislepiančių raidžių, iš kurių sudėjo sakinį „Lietuvos Laisvės šventė“.

Praktinėje veikloje vaikai panaudodami pačių anksčiau dažytus ryžius, gamino dovanas Lietuvai iš kermošiuje įsigytų medžiagų.

Plačiau »

Kviečiame pasidžiaugti paroda „Atvirlaiškis“

Pasaulį sukausčiusi pandemija sustabdė galimybes keliauti, tačiau mokinių noras pažinti pasaulį išliko, o gal net sustiprėjo. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojai kviečia pasidžiaugti jų vadovaujamais mokinių darbais, kurie atlikti… nuotoliniu būdu. Įsitikinsite, kad kurti galima ir nesėdint klasėje…

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 6C klasės mokiniai kartu su savo auklėtoja ir IT mokytoja Selestina Sirtaute bei anglų kalbos mokytojomis Asta Grigaliene ir Iveta Ambrulaitiene  nuotoliniu būdu keliauja po pasaulį, rašo jų pačių sukurtus bei sumaketuotus atvirlaiškius savo draugams ir artimiesiems. Tai mokyklinis projektas, integruojantis IKT bei anglų kalbą. Kiekvienas mokinys ne tik pabuvoja žymiausiose įvairių šalių lankytinose vietose, pasitelkdamas virtualiąją realybę, bet, naudodamasis „Crello“ bei „Gismeteo“, „WeatherOnline“ programomis,  aprašo jas bei tos šalies oro sąlygas angliškai. Prisimenamas ir taisyklingas adreso užrašymas, kad atvirlaiškis sėkmingai pasiektų ir pradžiugintų adresatą.

Tokio pobūdžio projektai skatina mokinių patyriminį ugdymąsi, praplečia jų akiratį bei gilina IKT ir anglų kalbos žinias.

Iveta Ambrulaitienė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė,
Asta Grigalienė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė,
Selestina Sirtautė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Plačiau »