Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse“

Lapkričio 18 d. Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas vyko virtualioje aplinkoje. Žibų pradinės mokyklos mokytojos Rasa Jankauskienė ir Rita Kriščiūnienė pasidalijo gerąja patirtimi taikant IKT pamokose, pateikė naudingų internetinių nuorodų.

Vilma Eglynienė ir Regina Chockevičienė, taip pat Žibų pradinės mokyklos mokytojos, pristatė vykdomą mokykloje patyriminį ugdymą – kokius atliko tyrimus, kokius gavo rezultatus. Mokiniai geriau pažįsta aplinką tyrinėdami, eksperimentuodami.

Išgirdome daug naudingos informacijos, praturtinome savo žinių bagažą, pasikeitėme ugdymo idėjomis ir sėkmėmis. Susirinkimas buvo labai gerai parengtas, apmąstytas dienotvarkės turinys, „pasvertas“ veiklos prasmingumas. Virtualiai susipažinome su sėkmingu interjero parengimu ir aplinkos parinkimu ugdymo veikloms.

Žaneta Danienė,
Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Kolegialioji patirtis, puodelio dekoravimo dirbtuvės

Lapkričio 17 d. virtualiame susirinkime rajono technologijų mokytojai dalijosi ugdymo veiklos patirtimi.

Pradžioje aptarėme veiklos klausimus, nuotolinio ugdymo naujoves – žadamą ateities hibridinį mokymą, t. y. reiškinį, kai klasės veikiausiai bus hibridinės – dalis dirbs gyvai, dalis nuotoliniu būdu, gero mokymo modeliavimą (aktyvumas, pasyvumas, harmoningas mokymasis, kai nebejaučiama skirtumo tarp virtualaus ir fizinio).

Aptarėme veiklos klausimus, kolegialiąją praktinę patirtį, jos taikymo refleksiją. Kiekvienas mokytojas dalijosi savąja, kuri pravers kolegoms ugdymo veikloje. Pasidalijome skaitmeninių priemonių nuorodomis, kitomis gudrybėmis, kurias kolegos pasitelkia organizuodami technologijų pamoką. Kolegialioji patirtis yra tarsi įrodymas, kad visi drauge turime bendrą tikslą – organizuoti kokybišką virtualią technologijų pamoką, įveikti visus pasitaikančius trikdžius.

Paskutinis akcentas buvo bene linksmiausias – praktinė puodelio dekoravimo edukacija, kuria pasidalijo Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Irina Budvytienė.

Asta Martinkienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja

Startuoja projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!”

Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulino centras“ (MTC), devintus metus įgyvendinanti jaunųjų mokytojų pritraukimo programą „Renkuosi mokyti“, pradeda naują projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“. Juo siekiama tvarių vadovavimo, ugdymo ir bendravimo pokyčių mokyklų bendruomenėse įtraukiant ir mokinius, ir mokytojus, ir mokyklų vadovus. Projekto metu bus remiamasi įtraukiojo ugdymo samprata bei sėkminga programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi.

„Norime, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę. Tam reikia pozityvios ir atviros aplinkos, naujo požiūrio į ugdymą, vadovavimą mokyklai, aktyvesnio visos bendruomenės įsitraukimo“…

Priklausomybės ligomis sergančiųjų reabilitacijos principai ir pagalbos galimybės paaugliams

Lapkričio 12 d. Šilutės r. psichologai dalinosi psichologinio konsultavimo patirtimi nuotoliniu būdu. Šilutės r. Juknaičių pagrindinės mokyklos psichologo asistentas Andrejus Ivanovas  pristatė priklausomybės ligomis sergančiųjų reabilitacijos principus ir pagalbos galimybes, dalinosi patirtimi dirbant su priklausomais paaugliais.

Psichologo asistentas pristatė VšĮ „Taikos kelio“ darbo principus, naudojamas terapines priemones, įvairių socialinių įgūdžių ugdymą. VšĮ „Taikos kelias“ teikia reabilitacijos paslaugas priklausomiems asmenims jau dešimt metų, o su paaugliais dirba trečius metus. Reabilitacijoje priklausomi jaunuoliai pereina penkias fazes sveikimo link, kol galiausiai gali grįžti į visuomenę.

Reabilitacijos metu didelis dėmesys skiriamas savęs analizei, tikrųjų poreikių atskleidimui, neigiamų patirčių praeityje paleidimui, atleidimui sau ir kitiems.

Gabrielė Asiulevičienė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos psichologė

STEAM veiklų kaleidoskopas ikimokyklinėse įstaigose

Lapkričio 12 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojos virtualiame susirinkime dalijosi savo darbo patirtimi „STEAM metodo pritaikymas  ugdomojoje veikloje“. Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos mokytoja Sonata Rangienė  parengė informatyvų pristatymą „STEAM veiklos“. Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio mokytoja Simona Jakštienė pasidalijo savo patirtimi ”Tyrinėjimai ir eksperimentai priešmokyklinio ugdymo grupėje.“

Prisijungė per dvi dešimtis priešmokyklinio ugdymo mokytojų. Sonata Rangienė ir Simona Jakštienė pasidalijo  savo darbo patirtimi. Pateikė daug naudingos informacijos, kaip galime paįvairinti kasdienį vaikų ugdymą,  pasitelkiant STEAM metodiką. Pedagogės pademonstravo daug įvairių tyrinėjimų, eksperimentų, meninių darbelių, informatyviai viską išaiškino. Kiekviena praturtinome savo žinių bagažą naujovėmis. Metodinio būrelio pirmininkė Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių skyriaus mokytoja Lilija Venckienė pateikė metinę veiklos ataskaitą. Pasidžiaugėme, kad ir toliau semiamės naujų žinių, įveikdamos nuotolinio darbo iššūkius.

Plačiau »

Kas įtakoja pamokos kokybę?

Lapkričio 10 d. rajono etikos mokytojai virtualiame susirinkime dalijosi nuomonėmis, kolegialiąja patirtimi, kas įtakoja pamokos kokybę. Kolegos kolegoms siūlė geriausias savo patirtis, informacines nuorodas, įvairią informaciją, kuri gali pasitarnauti etikos pamokos kokybei.

Mokytojai pasidalijo naudojamų platformų ypatumais ir privalumais etikos pamokoje, informacinėmis  nuorodomis. Mokytojai dalijosi praktine patirtimi, kaip , ieškodami etikos pamokos įvairovės patys kuria kryžiažodžius, interaktyvias ir kitokias užduotis, išnaudoja įvairias, IT galimybes. Kolegos kolegai patarimai buvo vertingi. Dalyvavome gausiai, bendravome nuoširdžiai. Etikos pamoka tokia pat svarbi, kaip ir kitų dalykų: matematikos, lietuvių, todėl tikslinga rūpintis ir jos kokybe bei įvairove, mokinio ir mokytojo ryšiu ir rezultatu pamokoje.

Daiva Jakienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos etikos mokytoja,
Etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

„Diemedžio“ ugdymo centro ugdytinių projektinė sportinė veikla

2020 m. Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkurse Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, „Diemedžio“ ugdymo centro darbo grupė parengė projektą ir gavo finansavimą „Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, mokėjimo plaukti ir socializacijos svarba“. Projekto Nr.SRF-FAV-2020-1-0157.

Fizinio aktyvumo didinimas per plaukimą, linksmos veiklos ir įdomūs žaidimai atveria mokiniams galimybes į saugesnį, sveikesnį ir aktyvesnį gyvenimą. Šiame projekte per dvejus metus turės galimybę dalyvauti 50 mokinių.

Nuo 2020-10-01 „Diemedžio“ ugdymo centras įgyvendina projektą. Mokiniai su džiaugsmu vyksta į Šilalės sporto mokyklą, kur turi galimybę baseine su plaukimo treneriu atlikti mankštą, fizinius pratimus, mokytis plaukti.

Džiaugiamės galėdami įgyvendinti projektą ir dėkojame Šilalės sporto mokyklai už priėmimą ir bendradarbiavimą.

Aurelija Kasperavičienė,
„Diemedžio“ ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja

Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokinių darbų virtuali paroda „Sukurk savo tvarios mados kolekciją!“

Norėdamos pabrėžti vokiečių kalbos vaidmenį švietimo ir kultūros įstaigose, versle ir kitose gyvenimo srityse, penkios Vokietijos institucijos Lietuvoje kasmet tradiciškai kviečia visus, neabejingus vokiškai kultūrai, prisijungti prie Vokiečių kalbos dienų ir spalio savaitę organizuoti su Vokietija ir jos kalba susijusius renginius.

2020 metų Vokiečių kalbos dienų „Ö kaip öko?“ pagrindiniai akcentai yra tvarumas, ekologiškumas ir kūrybingumas.
Spalio 19-25 dienomis visoje Lietuvoje vyko 130 renginių, skirtų vokiečių kalbai ir aplinkosaugos temoms.

Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija, vyko kūrybinės ekodirbtuvės – integruotos technologijų ir vokiečių kalbos pamokos „Sukurk savo tvarios mados kolekciją!

6–8, I–II klasių mokiniai iš antrinių žaliavų bei audinių atraižų sukūrė tvarios mados kolekciją: drabužius ir aksesuarus, juos dekoravo vokiškais žodžiais, spalviniais vokiškumo motyvais.

Vokiečių kalbos dienos tapo tradiciniu kasmetiniu renginiu, per kurį visa Lietuva prabyla vokiškai!

Romualda Malinauskienė, Jolanta Alsytė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos vokiečių kalbos ir technologijų mokytojos

Parodą galima pažiūrėti:

Plačiau »

Ko reikia, kad padėčiau kitam?

Spalio 28 d. vyko Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio popietė  virtualioje ZOOM aplinkoje. Psichologė Kristina Monkienė dalijosi kolegialiąja psichologinio konsultavimo patirtimi tema „Ko reikia, kad padėčiau kitam?“.  

Kristina Monkienė dalijosi savo patirtimi, pristatė įvairius metodus. Popietę pradėjo teiginiu „Mokytojas – žmogus, kuris padeda kitiems“. Todėl labai svarbu, kaip jis jaučiasi pats, ar moka kovoti už savo erdvę, pasirūpinti savimi. Mokė atpažinti emocijas, išgirsti kūno kalbą, naudoti nusiraminimo būdus, suprasti vidinio ir suaugusio žmogaus būsenas. Patarė  vertinti savo vertybes, matyti prasmę savo darbe, paleisti tas sritis, kurios ne mokytojo valioj.

Plačiau »

CHEMIJOS MOKYTOJŲ APSKRITOJO STALO DISKUSIJA “TAIKOME KOLEGŲ PATIRTĮ SAVO MOKYKLOSE”

Spalio 27 dieną chemijos mokytojos, susitikusios virtualioje aplinkoje ZOOM, dalijosi įvairių veiklų patirtimis ir aptarė planuojamas veiklas.

Agnė Rupeikienė pristatė patyriminę veiklą, kurią vykdė Šilutės r. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje nuotoliniu būdu. Silvija Zabarskienė skaitė pranešimą tema:  “Integruotų pamokų ir atvirų veiklų patirties refleksija”, “Maisto produktai ir proporcijos” – integruota chemijos ir matematikos pamoka. Mokytojai diskutavo, apie gautas metodines priemones ir jų taikymą mokyklose. Rimutė Pilipavičienė pasisiūlė sekančio metodinio susitikimo metu, suteikti informacijos apie gautų metodinių priemonių naudojimą ir ypač tų, kurios yra susijusios su naujausiomis technologijomis.

Plačiau »