Trečiojo amžiaus universiteto dailės būrelio studentų kūrybinių darbų paroda „Įkvėpimo pagauti“

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojami Šilutės trečiojo amžiaus universiteto dailės būrelio studentų darbų paroda „Įkvėpimo pagauti“.  Parodoje dalyvauja 6 dalyviai: Irena Dapševičienė, Liudvikas Raibys, Vidutė Rupšlaukienė, Teresė Šimkaitienė, Albina Sprindžiūnienė ir Živilė Daukšienė. Jie žiūrovams pristato savo kūrybines užduotis, kurias atliko per šiuos mokslo metus, nuotolinio darbo metu.

Kūrybą sudaro grafikos ir tapybos darbai, atlikti įvairiomis technikomis, išreiškiantys individualius kūrybinius sprendimus ir emocijas. Darbai žavi nuoširdumu, individualia koloristika, kompoziciniu išdėstymu, grafiniais sprendimais. Anot, studentės Albinos Spridžiūnienės, dailės užsiėmimai karantino metu, buvo tarsi sielos atgaiva, nukelianti mintis į kitą erdvę, padėjo įveikti sudėtingą ir nežinomybės pilną  laikotarpį. Studentai su džiaugsmu ir šypsenomis lauks ir sekančių mokslo metų bei galimybės vėl susitikti Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre, įkvėpimo mūzos „pagaudyti“…

Maloniai kviečiame aplankyti mūsų darbų parodą, jums patogiu metu. Ji bus eksponuojama iki rugpjūčio mėnesio pabaigos. Smagaus žiūrėjimo ir gerų emocijų!

Aurimas Liekis,
Dailės mokytojas metodininkas

Kūrybinis Erasmus+ projektas „Kviečiu pažaisti“

Šilutės r. Katyčių pagrindinė mokykla kartu su Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizavo virtualų respublikinį mokinių socialinį-kūrybinį projektą „Kviečiu pažaisti“. Šis projektas organizuojamas kaip Erasmus+ projekto Nr. 2018-1-LT01-KA229-047004 „Play to learn, learn to play“ sklaidos renginys. Projekto nuotoliniame apibendrinime dalyvavo pageidaujantys mokytojai iš visos respublikos.

Kartu buvo siekiama skatinti aktyvų mokinių laisvalaikio užimtumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, iniciatyvumą bei saviraišką, sudaryti sąlygas pasidalinti žaidimų idėjomis. Projekto apibendrinimas vyko 2021 m. birželio 14 d. Jo metu buvo pristatyti tokie žaidimai kaip „Medžiai dega“, „Kroketas“, šokinėjimo per gumytę  bei nubraižytas schemas variantai, Steam veiklų ir žaidimų integravimas, kt. Renginio pabaigoje organizuota viktorina naudojant Kahoot programėlę.

Ina Stankevičiutė,
Koordinatorė, socialinė pedagogė

Padėkos popietė rajono metodinių būrelių pirmininkams

Birželio 15 d. rajono metodinių būrelių pirmininkai rinkosi prie Šilutės H. Šojaus muziejaus edukacijai „Šilutės siena“, kurią pravedė muziejaus darbuotoja Roma Šukienė.  Iš sklandaus gidės pasakojimo sužinojome daug įdomių Šilutės praeities faktų. Antroji popietės dalis buvo relaksacijos užsiėmimai su Žemaičių Naumiesčio gimnazijos psichologe Indre Soikinaite. Buvo pakviesti ir dalyvavo mokyklų metodinių tarybų pirmininkai.

Turime svajonę – kurti Padėkos dienos tradiciją metodinės veiklos entuziastams ir plėtotojams. Mokytojai turi labai gražių idėjų ir nuveikė daug puikių veiklų, pasiekė metodinės veiklos rezultatų (viena stipriųjų Tarnybos sričių keletą paskutinių metų įvardinta metodinė mokytojų veikla).

Geros iniciatyvos turi ir jų sekėjų, tobulintojų. Belieka džiaugtis Mokytojų aktyvumu, kūrybiškumu ir jų geranoriškumu, pasišventimu mokiniams. Ne be reikalo sakoma,  kad geriausias Mokytojo pasiekimas yra jį praaugę mokiniai.

Išklausę Romos Šukienės įdomaus istorinio pasakojimo apie Šilutę, prisėdome po klevais relaksacijos užsiėmimams. Buvome dėkingi psichologei Indrei Soikinaitei už įdomias pamąstymų ir poilsio veiklas gamtoje ir padovanotas atsipalaidavimo praktikos atmintines.

Nijolė Rimkuvienė,
Metodininkė

DOVANA LIETUVAI – SPALVOTA VASARA

Kintų pagrindinės mokyklos pagalbos specialistės: Elvyra Rimkuvienė, specialioji pedagogė, logopedė, Jurgita Tamošiūnienė, socialinė pedagogė, Eglė Kelpšienė, psichologo asistentė, organizavo tradicine tapusią popietę „Dovana Lietuvai – spalvota vasara“ pradinių klasių specialiųjų ugdymosi poreikių bei logopedines pratybas lankantiems mokiniams, skirtą skaitymo įgūdžių gebėjimams gerinti, įgalinančią mokytis bendrauti bei bendradarbiauti, būti aktyviais, smalsiais ir kūrybiškais.

Popietės metu pradinukai aplankė Kintų didžiąją tują, žingsniuodami Raudonųjų ąžuolų alėja minė mįsles, skaitė pasakas, žaidė smagius žaidimus, sprendė kūrybines užduotis, vaišinosi prizais – ledais. Mokiniai mokėsi bendradarbiauti įvairiose veiklose, imtis atsakomybės už savo veiksmus, draugiškai spęsti iškilusias problemas, klausytis draugų skaitomų pasakų bei dovanojo daug džiugių akimirkų vieni kitiems.

Jurgita Tamošiūnienė,
Socialinė pedagogė metodininkė

Žaisdami mokomės, mokydamiesi žaidžiame

Birželio 10 d. vyko respublikinė metodinė praktinė konferencija „Žaisdami mokomės, mokydamiesi žaidžiame“, kurią organizavo Šilutės r. Katyčių pagrindinė mokykla kartu su Šilutės r. švietimo pagalbos  tarnyba.

Konferencijos tikslas buvo pristatyti ir dalintis žaidimų taikymo pamokose pavyzdžiais, praktikomis, idėjomis bei skatinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą. Taip pat buvo pristatyti Erasmus + projekto Nr. 2018-1-LT01-KA229-047004 „Play to learn, learn to play“, kurį įgyvendina Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos rezultatai.

Renginyje dalyvavo daugiau nei 70 mokytojų iš Šiaulių, Panevėžio, Kauno, Kelmės, Kėdainių, Utenos, Šilutės bei kitų rajonų mokyklų. Buvo pristatyta 10 pranešimų, kurių temos apėmė tiek socialinių emocinių kompetencijų ugdymą, Steam metodų taikymą, tiek kalbinius žaidimus bei „Attention Autism“ metodiką. Didelio susidomėjimo sulaukė Juventos Mudėnienės pristatytas interaktyvus stalo teatras pagal knygą „Triušiukų abėcėlė“.

Nuoširdžiai dėkojame  konferencijos dalyviams ir  pranešėjams.

Ina Stankevičiutė,
Koordinatorė, socialinė pedagogė

Konferencijoje – naudinga praktinė patirtis

Birželio 9 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija ir Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba surengė respublikinę teorinę-praktinę konferenciją „Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės“.

Konferencijoje demonstruotos švėkšniškių mokytojų nuotolinės filmuotos anglų kalbos, geografijos ir matematikos pamokos; skaityti pranešimai apie įvairių dalykų nuotolinio mokymo metodus, patyriminį ugdymą, internetinių įrankių, programų panaudojimą ir kitas mokymo galimybes.

Rasvita Kundrotaitė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytoja

Paroda „Mano svajonių namai“

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 6 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojos Vilmos Jančauskienės mokosi vokiečių kalbos rengdami parodą apie savo svajonių namus. Taip geriau įtvirtinamos žinios, pateikiamos patraukliai ir priimtinai. Kviečiame pasidžiaugti naujai sukurta mokinių paroda (žemiau), kurią jie komentuoja vokiškai savo pamokoje.

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 6 klasių mokiniai, kurie mokosi vokiečių kalbos, piešė savo svajonių namus. Baldų pavadinimus mokiniai užrašė vokiškai. Pamokoje kiekvienas mokinys pristatė savo darbą, demonstruodamas piešinyje esančius kambarius ir baldus. Mokiniams buvo įdomu  ne tik papasakoti, kas pavaizduota jų piešiniuose, bet ir pamatyti draugų svajonių namus. Kas žino – gal kuris jų užaugęs projektuos gražius namus, kurie taps žmonių svajonių namais? Ar bent sukurs savo šeimos svajonių namus, kuriuose kalbės lietuviškai ir vokiškai.

Vilma Jančauskienė,
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Plačiau »

Bendradarbiaujame su Klaipėdos miesto psichologais

Birželio 9 d. Švietimo pagalbos tarnybos psichologė Ilona Norgėlienė dalyvavo Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų psichologų respublikinėje konferencijoje „Emocinė savijauta ir pagalbos poreikis nuotoliniu būdu“.

Švietimo pagalbos tarnybos psichologė, Geštalto terapijos praktikė Ilona Norgėlienė respublikinėje konferencijoje pristatė pranešimą „Geštalto terapijos taikymas autistiškiems vaikams“. Geštalto terapijoje atsisakoma direktyvių, elgesio modeliavimo metodų.

Plačiau »

Konferencija Juozo Lukšos-Daumanto metams paminėti

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus paskelbė vieno ryškiausių pokario partizanų vadų Juozo Lukšos-Daumanto metais. Birželio 2 d.  Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje organizuota nuotolinė respublikinė istorinė konferencija „Jie kovojo už laisvą Lietuvą“, skirta garsaus partizanų vado bei gimtojo krašto partizanams paminėti ir pagerbti.

Konferencijoje pranešimą apie Juozo Lukšos-Daumanto kovos kelią pristatė Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos abiturientė Agnė Žiliūtė. Švėkšnos krašto partizanų būrių kovą, dislokacijos ir žūties vietas apžvelgė abiturientas Ugnius Nogaitis. Savo prosenelės brolio Stanislovo Čeliausko-Pareigos kovos kelią apžvelgė III g. kl. mokinys Matas Vilkys. Mokinių darbų vadovas – istorijos mokytojas Alfonsas Šimkus.

Plačiau »

Psichologų susirinkimas Japoniškame sode

Gegužės 31d. vyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio išvažiuojamasis susirinkimas, psichologės vyko į Kretingos rajone įsikūrusį Japonišką sodą.

Tai unikalus didžiausias Europoje 16 ha meistro iš Japonijos (Hajime Watanabe) ir gydytojo Šarūno Kasmausko kuriamas Japoniškas sodas Kretingos rajone su tūkstančiu bonsai medelių kolekcija, akmenų sodu, sakuromis, tvenkiniais. Sodas pradėtas kurti 2007 m. spalio 10 dieną plynoje vietoje. Turėti savo sodą buvo Šarūno Kasmausko svajonė nuo vaikystės, kai jis sužinojo apie Japonišką sodą Kiote, Japonijoje, jis suprato, kad jo sodas turi būti japoniškas. 2004 m. į šį sodą atvyko mokytojas H. Watanabe ir kartu su savo komanda iš Japonijos ėmėsi entuziastingai idėją įgyvendinti.

Plačiau »