Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas priešmokykliniame ugdyme

Lapkričio 23 d. rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir įstaigų pavaduotojai ugdymui Švietimo pagalbos tarnyboje svarstė atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ugdyme aktualijas.

Pranešimą „Nauja bendroji priešmokyklinio ugdymo programa“ pristatė Rasa Gailiuvienė, Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ ir Reda Jakienė Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pavaduotojos ugdymui. Pristatyta mokymų medžiaga: metodika ir siūlymai kaip rengti trumpalaikius planus pagal atnaujintą ugdymo planavimą.

Vyko diskusija: siūlėme pasidalinti įstaigų gerąja patirtimi rengiant trumpalaikius planus ir apie vaikų pasiekimų vertinimą. Mokymų dalyvės siūlė konsultacijas įstaigoms.

Nutarta parengti kitą savaitę trumpalaikių planų paruoštukus, Priešmokyklinio ugdymo mokytojų būrelyje teikti konsultacijas pagal poreikį – vasario-kovo mėnesiais.  Birželį nuspręsta daryti baigiamąją darbo pradžios su atnaujinta programa refleksiją. Jei būtų poreikis, bandysime pasikviesti lektorių ugdymo turinio įgyvendinimo neaiškių sričių konsultacijoms.

Indrė Sprainė, Laura Zdanauskaitė-Lazaraitienė,
Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos