Šokio mokytojai aptarė atnaujintą ugdymo programą

Lapkričio 21 d. šokio mokytojai virtualiame susirinkime aptarė šokio dalyko atnaujintą ugdymo programą. Mokymuose dalyvavusi šokio mokytoja ekspertė Rita Kurpeikytė pasidalijo naujausia informacija.

Buvome supažindinti su labai daug naujos informacijos ir dokumentų, nusakančių atnaujintų programų įgyvendinimo aktualijas. Sužinojome daug, atsižvelgdami į ugdymo turinio atnaujinimo reikalavimus suplanavome metodinę veiklą 2023-iesiems.

Daiva Preikšienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos šokio mokytoja