,,NE VIENAI VALANDAI: Lietuvos Valstybės Konsticucijai – 100″

Vasario 22 – kovo 9 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje eksponuojama kilnojama paroda ,,NE VIENAI VALANDAI: Lietuvos Valstybės Konsticucijai – 100″ . Parodos rengėjas -Lietuvos Respublikos Seimas. 

10 – 12 klasėms istorijos pamokas, skirtas Lietuvos valstybės konstitucijų istorijai vedė mokytojai Laima Toliušienė ir Algirdas Gečas. Kilnojamos parodos Šilutės pirmojoje gimnazijoje inicijuojamos istorijos mokytojos Laimos Toliušienės. Bendradarbiaujant su Šilutės Vydūno gimnazija, paroda nuo kovo 10 d. eksponuojama minėtoje gimnazijoje.

Laima Toliušienė,
Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė