Pradinių klasių mokytojai aptarė veiklos gaires

Kovo 16 d. pradinių klasių mokytojų koordinavimo taryba drauge su kuratore Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiąja specialiste Violeta Riaukiene aptarė metodinės veiklos gaires 2022-iesiems.

Aptarėme 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiadą, kurią planuojame organizuoti balandžio 14 d., taip pat planuojama parengti mokinius respublikinėms saugaus eismo varžyboms „Šviesoforas“, kurios turėtų įvykti balandžio pabaigoje.

Vienas svarbiausių klausimų buvo aptarti socialinio emocinio ugdymo klausimus rajono mokyklose. Aptarėme, kad tikslinga visiems būtų pasidalyti socialinio emocinio ugdymo mokyklose patirtimi ir organizuoti rajoninę konferenciją gegužės mėnesį. Socialinis emocinis ugdymas svarbus šiandieninėje mokykloje, nes tik saugus mokinys ramioje, tvarioje aplinkoje gali pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų. Kviesime rajono pradinio ugdymo mokytojus konferencijoje pasidalyti kolegialiąja patirtimi.

Apspręsti ir kiti veiklos klausimai.

Irma Kelpšienė,
Šilutės Pamario progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė,
Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio veiklos koordinavimo tarybos narė