Biologijos mokytojų diskusiją suplanavome spalį

Rugsėjo 16 d. biologų vaizdo susirinkime aptarėme veiklą, kurią nuveikėme ir ateityje planuojame nuveikti. Dalyviai diskutavo ir reiškė pastabas, kaip organizuoti kitą biologų susitikimą, kuriame jie būtų aktyvesni ir kolektyviai siektų ugdymo kokybės ir glaudaus bendradarbiavimo.

Ieškojome sprendimo, kaip pasiekti geresnių ugdymo rezultatų, pagerinti išmokimą pamokoje.  Siūlėme aktyviau įsijungti bendradarbiavimui ugdymo kokybės klausimais visus rajono biologijos mokytojus. Suplanavome konkrečius diskusijos klausimus kitam susirinkimui, kuris įvyks spalio mėnesį.

Violeta Banionienė,
Vilkyčių pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja,
Biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė