Metodinės priemonės ir jų turinys pagal vaiko pažintines galias

Balandžio 28 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojai nuotoliniame susirinkime pademonstravo ir aptarė pačių sukurtas ir kasdieniame ugdyme naudojamas metodines priemones ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Tikslas – metodinio būrelio susirinkime dalytis kolegialiąja patirtimi ir vėliau parengti metodinių priemonių virtualią parodą, kurios idėjas galėtume taikyti ugdyme . Pristatyta buvo per 30 įvairiausių metodinių priemonių, lavinančių smulkiąją motoriką, kalbą, socialinę, pažinimo, komunikavimo kompetencijas, matematines žinias ir kt.

Visas šias priemones paviešinsime planuojamoje parengti gegužės viduryje metodinių priemonių parodoje „Metodinės priemonės ir jų turinys pagal vaiko pažintines galias“.

Džiaugiamės rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimu ir nuoširdžiu kolegialiu dalijimusi sukurtomis metodinėmis priemonėmis.

Daiva Bačiulienė,
Ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės lopšelio- darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė