Gebėkime suprasti bei valdyti savo ir kitų emocijas

Balandžio 26 d.  Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojai dalyvavo nuotolinėje 40 val. kvalifikacijos programos „Vidinė ir tarpasmeninė emocinė kultūra (EQ)“ I modulyje „Emocinis atsparumas. Praktinės rekomendacijos“.

Lektorė – Nomeda Marazienė, VšĮ Lyderystės ekspertų grupės vadovė, emocinio intelekto kompetencijų lavinimo trenerė, konsultantė.

Dauguma žmonių, kuriuos mokė, kad išsilavinimas ir nuoširdus darbas – tai tikras kelias į sėkmę, pradeda suprasti, kad tam reikia kažko daugiau. Nebeužtenka vien tik būti protingesniam ar išsiugdyti tobulus įgūdžius. Net paprastam išlikimui darbo rinkoje – jau nekalbant apie svaiginančią karjerą – kai viskas taip dažnai ir greitai keičiasi, prireiks visai kitokio meistriškumo. Vidinės savybės, kaip kad gebėjimas greitai atstatyti fizines ir dvasines jėgas, iniciatyvumas, optimizmas ir gebėjimas prisitaikyti, dabar vertinami kur kas labiau.

Gebėdami suprasti bei valdyti savo ir kitų emocijas, patiriame mažiau streso darbe, efektyviau bendraujame ir bendradarbiaujame tiek su savo kolegomis, tiek su vaikais, užtikriname gerą klimatą kolektyve, mažėja konfliktinių situacijų, didėja mūsų pačių ir žmonių, su kuriais dirbame, suinteresuotumas bei motyvacija, pasiekiame didesnių laimėjimų darbe ir karjeroje. Kiekviename mūsų slypi emociniai sugebėjimai.

Programos metu mokytojai, pedagogai tobulino profesines, socioemocines kompetencijas: savęs pažinimo, savęs valdymo, socialinio pažinimo, santykių kūrimo įgūdžių, atsakingų sprendimų priėmimo kompetencijas.

Laimutė Uselienė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui