Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kvalifikacijos kursų programa

Spalio mėnesį Švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos specialistai vedė 60 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų mokymus Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ pedagogams.

Dėl pandemijos šeštoji mokymų diena buvo atidėta lapkričio 27-ajai ir vyko virtualioje aplinkoje.
Kiekvienas kursuose dalyvavęs pedagogas atsiskaitė už per 32 teorijos, 16 praktinio darbo ir 12 savarankiško darbo valandas įgytas žinias. Reikėjo parengti ir pristatyti pasirinkto specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio ugdymo ir pagalbos jam organizavimo darbo analizę.

Programos dalyviai, išklausę programos kursų numatytas temas ir pristatę atsiskaitymo darbus, pagilino turimas žinias ir kompetencijas.

Janina Toleikienė,
Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja