+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą

Lapkričio 27 d. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pedagogams vyko virtualus kvalifikacijos tobulinimo renginys – programos „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas ikimokyklinėse įstaigose“ II modulis „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integuojant  Kimochis programą.

Emocinio intelekto sąvoka apima gebėjimą jausti, suprasti kitų žmonių jausmus, valdyti nuotaiką bei kontroliuoti impulsus, susidoroti su frustracija bei kasdienio gyvenimo aktualijomis (Goleman, 2003). Socialinės emocinės kompetencijos – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje.

Programos tikslas – padėti pedagogams suprasti emocinio intelekto ugdymo svarbą, lemiančią ilgalaikius pozityvius elgesio pokyčius grupės/įstaigos aplinkoje; pateikti pavyzdžių, kaip „Kimochis“ žaislai padeda vaikams išmokti/įgyti socialinių emocinių įgūdžių ir gebėjimų; padėti seminaro dalyviams išmokti įrankių ir technikų, kaip ugdyti emocinį raštingumą grupėje/įstaigoje.

Įsisavinome programos turinį, kurio racionalias mintis taikysime ugdymo veikloje.

Reda Jakienė,
„Žvaiždutės“ lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui