Fizikos mokytojai aptarė veiklą, mokymo naujoves

Vasario 17 d. Šilutės Vydūno gimnazijoje rinkosi fizikos mokytojai. Dienotvarkėje buvo numatyta dalytis kolegialiąja patirtimi apie patyriminį ugdymą mokyklose, aptarti žemesniųjų klasių fizikos olimpiados organizavimo bei veiklos klausimus.

Pradžioje aptarėme veiklos, olimpiados organizavimo klausimus. Vėliau išklausėme detalų Kintų pagrindinės mokyklos fizikos mokytojo metodininko Pranciškaus Viršilo pranešimą „Patyriminis mokymas „Pamoka kitaip“.

Kalbėjome apie STEAM ugdymą, visuotinį integravimą, fizikos pamokų integravimą su anglų kalba, informacinėmis technologijomis, mokinių teorinį suvokimą, kryptingas programas, mokymo priemonių stygių mokyklose. Dalijomės kiekvienas savo patirtimi.

Planavome susirinkti rudenį, o dažniau dalytis patirtimi, reflektuoti sėkmės veiklas IT pagalba.

Jonas Jaunius,
Fizikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas,
Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojas