Geografijos mokytojų kūrybinės-praktinės dirbtuvės

Vasario 18 d. geografijos mokytojai apskritojo stalo diskusijoje sužinojo daug naujo. Kintų pagrindinės mokyklos geografijos mokytojas Ramūnas Grikšas pasidalijo patirtimi, kaip pamokose naudoja IT technologijas kurdamas žinių patikrinimo (formuojamojo vertinimo) testus mokiniams. Šilutės Vydūno gimnazijos geografijos mokytoja Alicija Odinbergienė pasidalijo patirtimi, kaip naudotis ArcGis  programa, ir kurti žemėlapio pasakojimą.

Formuojamojo vertinimo arba žinių patikrinimo metodu pasidalijo geografijos mokytojas Ramūnas Grikšas iš Kintų pagrindinės mokyklos. Mokėmės, kaip kompiuteriu kurti mokiniams žinių patikrinimo testus, juos atnaujinti, papildyti, palengvinti vertinimo procesą, tiksliau tai daro automatiškai pati programa. Tiesiog reikia pasiruošti iš anksto pamokai, o ji organizuojama kur kas paprasčiau.

Alicija Odinbergienė pravedė kitokio pobūdžio kūrybines praktines dirbtuves geografijos mokytojams. Visi drauge atlikome praktines žemėlapio istorijos kūrimo užduotis, praktiškai analizavome žemėlapio kūrimo daugiasluoksniškumo principus.

Tikimės įgytą praktinį žinių bagažą taikyti pamokose, juk pusketvirtos valandos mokėmės kaip IT pagalba mokiniui KITAIP pateikti žinias ir pasiekti KITOKĮ REZULTATĄ…

Alicija Odinbergienė,
Šilutės Vydūno gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė,
Geografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą