Viešieji pirkimai: naujovės

Sausio 22 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Tomo Vasiliausko, UAB „Pokyčių valdymas“ vadovo, seminaras „Viešieji pirkimai: naujovės“, skirtas nedidelėms organizacijoms, vykdančioms mažos vertės pirkimus.

Šio seminaro tikslas – pristatyti Viešųjų pirkimų įstatymo ir palydinčiųjų dokumentų pasikeitimus, praktinio taikymo klausimus, pasidalinti patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus bei remiantis savo patirtimi nurodyti bei patarti, ką ir kaip reikėtų daryti.

Seminaras skirtas viešuosius pirkimus vykdantiems asmenims-praktikams, kurie savo kasdieniniame gyvenime susiduria su viešųjų pirkimų organizavimu ir kuriems kyla klausimų ar teisingai yra „tvarkomi“ pirkimų dokumentai.

Irina Budvytienė,
Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė