Piešimo laboratorija „Urbanistinis peizažas, architektūrinių statinių piešimas taikant informacines technologijas“

Sausio 24 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Aurimo Liekio atvira veikla „Urbanistinis peizažas, architektūrinių statinių piešimas taikant informacines technologijas“. Dalyvavo Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro 10J klasės mokiniai, Usėnų ir Vilkyčių pagrindinių mokyklų 6-10 klasių mokiniai, vadovaujami dailės vyresniosios mokytojos Jolantos Alsytės.

Mokytojas Aurimas Liekis mokiniams demonstravo vaizdinę medžiagą, supažindino su laboratorijos tikslu ir uždaviniais, paaiškino sąvokas, demonstravo įvairias piešimo technikas, supažindino su techninėmis priemonėmis ir grafinės raiškos būdais. Vėliau videopamokos pagalba padrąsino mokinius patiems sukurti architektūrines kompozicijas, mokiniai praktiškai taikė dvitaškę perspektyvą pasitelkdami matematines žinias komponavo pastatą popieriaus lape, projektavo architektūrines detales: langus, duris ir kt.

Vėliau, padedami abiejų mokytojų, individualiai užbaigė savo kūrybinius darbus įvesdami papildomų detalių, savaip išreikšdami aplinką.

Edukacijos metu mokiniai pagilino matematikos, anglų kalbos žinias, įgijo naujų plastinių gebėjimų, teorinių žinių, išbandė naujas technines priemones, reflektuodami mokėsi reikšti nuomones, įsivertino savo ir kitų dalyvių darbus. Veikla buvo aktuali, informacija naudinga, ją bus galima taikyti tiek savarankiškam mokymesi, tiek dailės pamokų metu.

Jolanta Alsytė,
Usėnų, Vilkyčių pagrindinių mokyklų dailės vyresnioji mokytoja

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą