+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Matematikos mokytojų taryba svarstė veiklos klausimus

Gruodžio 12 d. matematikos mokytojų taryba rinkosi spręsti esminių veiklos klausimų: išrinktas naujas pirmininkas ir sekretorius, sudarytas veiklos planas 2020-iesiems, parengta 2019-ųjų veiklos ataskaita.

Mokytojų taryba svarstė, kokia veikla kitais kalendoriniais metais būtų optimaliausia siekiant individualios mokinio pažangos ir mokytojo kompetencijų tobulinimo. Ieškota racionalių sprendimų, kurių įgyvendinimą detaliau svarstysime veiklą tikslindami ir papildydami.

Jadvyga Rutkauskaitė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos matematikos vyresnioji mokytoja