+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Siekiam stiprinti mokinių savivaldumą mokantis

2019 m. spalio 28 dieną, Centro pedagogai, švietimo pagalbos specialistai dalyvavo seminare „Mokymosi būdai, formos, užduočių įvairovė, siekiant stiprinti savivaldumą mokantis“, kurį  vedė Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė, Šiaulių universiteto doktorantė.

Natalija Kaunickienė dalinosi savo vadovaujamos įstaigos Šiaulių Salduvės progimnazijos veiklos patirtimi.

Lektorė kalbėjo apie savivaldų mokymąsi, jo organizavimą pamokoje, daug dėmesio skyrė vaiko individualiai pažangai, refleksijai. Vaiko individualios pažangos tikslas – įvertinti individualią pažangą, apmąstyti sėkmes ir numatyti tobulintinus dalykus.

Taip pat aptartas ir analizuotas bendrųjų kompetencijų ugdymas nepamokinėje veikloje, klasių vadovų veikla. Lektorė pristatė mokykloje veikiančio užimtumo centro veiklą.

Dėkojame lektorei už perteiktas žinias ir pasidalinta gerąja darbo patirtimi.

Aurelija Kasparavičienė,
Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja