+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Mokydami kitus, mokomės patys

2019 m. spalio 29 dieną „Diemedžio“ ugdymo centre lankėsi kolegos iš Telšių miesto ir rajono. Pedagogams ir specialistams buvo organizuotas seminaras „Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais mokiniais. Situacijų apžvalga ir jų valdymo galimybės”.

Centre dirbantys specialistai turėjo galimybę pasidalinti kolegialia darbo patirtimi su svečiais iš Telšių. Pristatyta Centro veikla, teikiamos paslaugos mokiniams ir jų šeimoms. Švietimo pagalbos specialistai, pristatė savo darbo patirtį, pobūdį bei taikomus darbo metodus dirbant su mokiniais, kurie turi elgesio ir/ar emocijų sutrikimus. Siekiant mokinio teigiamo elgesio korekcijos, buvo pristatytos specialiosios ugdymo priemonės ir jų galimybės dirbant su mokiniais.

Diskusijos metu, bus aptarti aktualūs klausimai, susiję su mokinių, turinčių psichologinių sunkumų (sutrikimų) ugdymu, pagalbos teikimo galimybėmis. Tikimės, kad įgytos žinios padės dirbant kasdieniame darbe su mokiniais.

Aurelija Kasparavičienė,
Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja