Neformaliojo ugdymo svarba ugdant mokinių socialinius įgūdžius ir kūrybiškumą

„Diemedžio“ ugdymo centro pedagogai ir specialistai nuolat dalinasi patirtimi, kaip dirbti su emocijų ir elgesio sutrikimų turinčiais vaikais. Balandžio 23 d. Centre svečiavosi Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai.

Apie tai,  kaip profesinis perdegimas pasireiškia  mokytojo darbe ir, kas jį padeda įveikti, papasakojo centro psichologė Aldona Giržadienė. Vyr. auklėtoja Vilma Uselienė perskaitė pranešimą „Pozityvaus elgesio skatinimo priemonės auklėtojo veikloje, siekiant mokinio asmeninės pažangos“.

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė Violeta Lukočienė pristatė pranešimą „Mokymasis gamtoje: gamtamokslinės kompetencijos link”. Mokytoja metodininkė  A. Varanienė  pasidalijo patirtimi,  kaip rasti santykį su šiuolaikiniu vaiku ir mokytoja metodininkė Nida Vismantienė perskaitė pranešimą „Sporto įtaka vaiko emocijoms ir elgesiui“.

Seminaro metu dalyviai buvo supažindinti su Centre esančiais terapiniais kabinetais, specialiosiomis terapinėmis priemonėmis ir jų panaudojimo galimybėmis dirbant su emocijų ir elgesio sutrikimų turinčiais vaikais. Dalyviai praktiškai galėjo išbandyti terapines priemones ir jų teikiamą naudą.

Prie apskritojo stalo kolegos diskutavo jiems aktualiais klausimais, pasidalijo kolegialiąja patirtimi.

Daiva Budvytienė,
Auklėtojų metodinės grupės pirmininkė