+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Lankėmės Palangos lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“

Balandžio 18 d. gausus Šilutės ikimokyklinių įstaigų pedagogų būrys lankėmės Palangos lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“. Mus čia maloniai sutiko ir priėmė šio darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Kasparavičienė. Pedagogėms ji pristatė savo įstaigą, supažindino su edukacinėmis erdvėmis.

Išklausėme pranešimų: Birutės Kasparavičienės „Edukacinių erdvių pristatymas“, logopedės-ekspertės Danguolės Petrauskienės „Sveikas vaikas – graži kalba“ bei ikimokyklinių ugdymo mokytojų-metodininkių Ilonos Matulevičiūtės „Vaiko pažangos ir pasiekimų aplanko pristatymas“ ir Vandos Tarvydienės „Ugdymo metodų ir būdų įvairovė ir jų panaudojimas ugdymo(si) procese“. Prie apskritojo stalo aptarėme ikimokyklinio ugdymo nūdienos aktualijas, dalijomės gerąja darbo patirtimi, parsivežėme naujų idėjų. Po darbingos popietės pabuvojome prie jūros, pasidžiaugėme „Margučių alėja“.

Alma Norkaitienė,
Šilutės ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė